Bioinformatyka (przedmiot obieralny) − laboratorium

semestr letni 2016/2017

Problemy sekwencjonowania łańcuchów DNA, z wykorzystaniem standardowych bibliotek oligonukleotydów o stałej długości i przy założeniu obecności odpowiednio błędów negatywnych lub pozytywnych w danych wejściowych, mogą zostać sformułowane następująco.
Problem 1: Sekwencjonowanie łańcuchów DNA z błędami negatywnymi
Problem 2: Sekwencjonowanie łańcuchów DNA z błędami pozytywnymi
Problem ogólny zakładający równocześnie obecność obu typów błędów (negatywnych i pozytywnych) w danych wejściowych może zostać sformułowany następująco.
Problem 3: Sekwencjonowanie łańcuchów DNA z błędami negatywnymi i pozytywnymi

Zadanie

Terminy oddania sprawozdań i prezentacji programu

KonsultacjeBack to the Marta Kasprzak's Home Page

23 Feb 2017