Publikacje

Publikacje z listy filadelfijskiej:

 • J. Błażewicz, M. Borowski, P. Formanowicz, M. Stobiecki, „Tabu Search Method for Determining Sequences of Amino Acids in Long Polypeptides”, Lecture Notes in Computer Science, 3449, 2005, pp. 22-32,

 • J. Błażewicz, M. Borowski, P. Formanowicz, T. Głowacki, „Genetic algorithm and Tabu search for peptide assembly problem”, RAIRO - Operations Research, 44 (2), 2010, pp. 153-166,

 • J. Blazewicz, M. Borowski, W. Chaara, P. Kedziora, D. Klatzmann, P. Lukasiak, A. Six, P. Wojciechowski, „GeVaDSs - decision support system for novel Genetic Vaccine development process”, BMC Bioinformatics, 13:91, 2012,

Publikacje spoza listy filadelfijskiej:

 • J. Błażewicz, M. Borowski, P. Formanowicz, T. Głowacki, „On graph theoretical models for peptide sequence assembly”, Foundations of Computing and Decision Sciences, 30, 2005, pp. 183-191, [9 pkt. MNiSW],

 • J. Błażewicz, M. Borowski, P. Formanowicz, T. Głowacki, A. Kozak, „Peptides assembling and sequencing methods”, Proceedings ICOLE ‘07, TU Clausthal, 2007, pp. 15-17,

 • M. Stobiecki, M. Borowski, K. Rosiak, P. Kachlicki, D. Muth, J. Błażewicz, „Plant phenolic secondary metabolites mass spectra database”, Acta Biochimica Polonica, 55, Supplement 2, 2008, p. 35.

Pozostałe publikacje

 • raporty techniczne:
  • Kilkanaście raportów technicznych związanych z europejskim grantem COMPUVAC „Rational design and standardized evaluation of novel genetic vaccines” 2005-2009, w ramach 6 programu ramowego Unie Europejskiej.

Cytowania obce [2]:

 • P. Larranaga, B. Calvo, R. Santana, C. Bielza, J. Galdiano, I. Inza, J.A. Lozano, R. Armananzas, G. Santafe, A. Perez, V. Robles, „Machine learning in bioinformatics”, BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS, 7 (1), 2006, pp. 86-112,

 • J. Błażewicz, E.K. Burke, M. Kasprzak, A. Kovalev, M. Y. Kovalyov, “The simplified partial digest problem Approximation and a graph-theoretic model”, European Journal of Operational Research, 208 (2), 2011, pp. 142 – 152.