Katarzyna Rżosińska

PhD student at Institute of Computing Science, Poznan University of Technology.

Contact

krzosinska(at)cs.put.poznan.pl

14.11.2016 o godzinie 17:30 w sali 128BT odbędzie się spotkanie Koła Naukowego Bioinformatyki Politechniki Poznańkiej. Serdecznie zapraszam.