Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

@BOOK { KrawiecStefanowski03,
    TITLE = { Sieci neuronowe i uczenie maszynowe },
    PUBLISHER = { Wydawnictwo Politechniki PoznaƄskiej },
    YEAR = { 2003 },
    AUTHOR = { K. Krawiec and J. Stefanowski },
    ADDRESS = { Poznan },
    ISBN = { 83-7143-455-3 },
}


Powered by PmWiki