Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

@INCOLLECTION { Krawiec05,
    AUTHOR = { Krzysztof Krawiec },
    TITLE = { Koewolucja kooperatywna w dekompozycji zadań rozpoznawania obrazów },
    BOOKTITLE = { Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i sterowaniu },
    PUBLISHER = { Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego },
    YEAR = { 2005 },
    EDITOR = { J. Józefowska },
    VOLUME = { 2 },
    SERIES = { Zarządzanie i technologie informacyjne },
    PAGES = { 333-358 },
    ADDRESS = { Katowice },
    NOTE = { ISSN 1732-3517 },
    OWNER = { krawiec },
    TIMESTAMP = { 2006.10.06 },
}


Powered by PmWiki