Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

#2010StefanowskiReportBib

@TECHREPORT { 2010StefanowskiReport,
    AUTHOR = { Jerzy Stefanowski: },
    TITLE = { Eksperymentalna ocena wpływu fragmentacji definicji klas oraz wzajemadania się obszarów klas na skuteczność uczenia się klasyfikatorów z niezrównoważonych danych },
    ADDRESS = { Poznań },
    YEAR = { 2010 },
    NUMBER = { RB-06/10 },
    INSTITUTE = { Raport badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej },
    COMMENT = { ProjectELP },
}


Powered by PmWiki