Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

#2008KomosinskiNaukaBib

@ARTICLE { 2008KomosinskiNauka,
    AUTHOR = { Maciej Komosiński },
    TITLE = { Sztuczne Życie. {A}lgorytmy inspirowane biologicznie },
    JOURNAL = { Nauka },
    YEAR = { 2008 },
    VOLUME = { 2008 },
    PAGES = { 7--21 },
    NUMBER = { 4 },
    ADDRESS = { Warszawa },
    COMMENT = { ProjectELP },
    PUBLISHER = { Polska Akademia Nauk },
}


Powered by PmWiki