From Krzysztof Krawiec

RO: Przetwarzanie i Rozpoznawanie Obrazów - Laboratoria

Strona przedmiotu

Laboratioria

Prowadzący: mgr inż. Bartosz Wieloch
e-mail: imię.nazwisko@cs.put.poznan.pl

Przybliżony harmonogram zajęć

Zajęcia laboratoryjne obejmują ćwiczenia (C1-C4) i realizację projektu (P).

TydzieńTematUwagi/weryfikacja postępu
1C1:Wczytywanie obrazów, przetwarzanie jednopunktowe
2C2:Proste GUIPrezentacja tematów projektów
3C3:Przetwarzanie lokalne i morfologiczne
4C4:Przechwytywanie i przetwarzanie strumienia wideoC:Ocena cząstkowa
5Wybór tematów projektów
6Konsultacje - A
7Konsultacje - B
8Punkt kontrolny - A
9Punkt kontrolny - BP:Ocena cząstkowa
10Konsultacje - A
11Konsultacje - B
12Konsultacje - A
13Konsultacje - B
14Prezentacje końcowe i zaliczenia
15Prezentacje końcowe i zaliczeniaP:Ocena cząstkowa z prezentacji projektu

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych.

Ćwiczenia

Uwaga!
Na koniec zajęć danego dnia proszę o wysłanie do mnie maila (jeszcze na zajęciach) na mój adres (imię.nazwisko@put.poznan.pl):

Zadania:

 1. Spróbuj wyodrębnić z obrazka napis (czarny obraz z białymi literami). Obrazki wczytaj jako jednokanałowe (imread(sciezka, 0)):
 2. Spróbuj napisać program rozpoznający wybrany klucz na podstawie kształtu (nie trzeba analizować wewnętrznych "dziur").
  Przykładowy zestaw kluczy zawiera 12 obrazków oraz po 7 wersji automatycznie przetransformowanych (obróconych i przeskalowanych) - niestety w części z nich obiekt został "ucięty".
  Sposób realizacji dowolny - można przetestować kilka podejść.
  Przykładowe etapy przetwarzania:
  • Wyodrębnienie obiektu z obrazka. Wynik: czarny obraz z białym kluczem.
  • Znalezienie konturu obiektu.
  • Wyliczenie sygnatury obiektu.
  • Porównanie sygnatury wzorca z analizowanym obrazem.

Lista proponowanych tematów projektów

Uwagi wstępne:

Proponowane tematy/zagadnienia:

 1. Detekcja znaków drogowych: The German Traffic Sign Detection Benchmark
 2. Wykrywanie punktów charakterystycznych twarzy (lub innej klasy obiektów, np. samochodów), np. http://cmp.felk.cvut.cz/~uricamic/flandmark/
 3. Estymacja modelu 3D twarzy (głębi) ze zdjęć (zrobionych pod różnymi kątami; lub z pojedynczego zdjęcia).
 4. Estymacja modelu 3D np. budynku na podstawie zdjęć z różnych stron.
 5. Przetwarzanie obrazów medycznych z OCT (Optyczna tomografia koherencyjna).
 6. Biblioteka do przetwarzania obrazów 3D (z myślą o obrazach medycznych)
 7. Opracowanie metody śledzącej dowolny, wskazany obiekt w sekwencji wideo. Metoda powinna uczyć się (dostosowywać się do) możliwych wersji wyglądu w trakcie śledzenia. Przykład: TLD
 8. Wykrywanie i śledzenie wielu obiektów - przykładowy filmik

Inne projekty

Projekty realizowane w poprzednich edycjach przedmiotu

Pożądane cechy projektów:

Przykładowe artykuły z których można czerpać pomysły i rozwiązania

Narzędzia

Biblioteki przetwarzania i analizy obrazów

Środowiska i programy pomocnicze

Wybrane dostępne bazy danych obrazowych

Inne bazy danych:

Retrieved from http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/wiki/?n=RO.Lab
Page last modified on March 27, 2013, at 11:40 AM