From Krzysztof Krawiec

PO: PO

Przetwarzanie obrazów (Image Processing)

Przedmiot obowiązkowy na 1 semestrze studiów magisterskich makrokierunku Bioinformatyka (zobacz program studiów)

Oficjalna strona przedmiotu
Wymiar: Wykład 30h, Laboratorium 30h
Wykład: Krzysztof Krawiec
Laboratorium: Strona domowa laboratorium

Orientacyjny program wykładów i zajęć laboratoryjnych:

 1. Wprowadzenie
 2. Dane obrazowe i metody ich reprezentacji
 3. Metody akwizycji obrazów
 4. Przetwarzanie obrazów
  1. przekształcenia jednopunktowe i arytmetyka obrazowa
  2. filtrowanie splotowe
  3. przekształcenia morfologiczne
  4. przekształcenia geometryczne
  5. przekształcenia widmowe
 5. Podstawowe elementy geometrii dyskretnej. Detekcja krawędzi i śledzenie linii.
 6. Analiza obrazu. Segmentacja. Pomiar obiektów i opis kształtu (w tym współczynniki kształtu, momenty geometryczne, wymiar fraktalny).

Materiały do wykładu (PDF)

 1. Wprowadzenie Attach:po1.pdf
 2. Pozyskiwanie obrazów Attach:po2.pdf
 3. Przetwarzanie obrazów Attach:po3.pdf
 4. Metody ekstrakcji cech obrazów Attach:po4.pdf
 5. Segmentacja obrazów Attach:po5.pdf

Literatura: lista literatury dostępna w materiałach wykładowych (pierwsza część).

Retrieved from http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/wiki/?n=PO.PO
Page last modified on February 03, 2015, at 07:44 PM