Lukasz Arndt ISWD

Person Tracking - Sledzenie postaci

Zakres projektu

Celem projektu jest wykonanie systemu, ktorego zadaniem jest skedzenie postaci znajdujacych sie w kadrze kamery. Przez sledzenie rozumiemy tutaj identyfikacje obiektow poruszajacych sie przez nadawanie im etykiet.

Realizacja

W pierwszej fazie zostala stworzona aplikacja pozwalajaca na wizualizacje i pelna kontrole procesu przewarzania kolejnych klatek obrazu. Interfejs sklada sie z 4 okien w ktorych wyswietlane sa: aktualna ramka obrazu, obraz roznicy pomiedzy ramka odniesienia a aktualna, oraz po binaryzacji i filtracji morfologicznej oraz wizualizacja w postaci bitmapy efektu pracy algorytmu etykietyzacji obszarow.