Green 1.0

Detekcja obszarów zalesionych
w zdjęciach lotniczych

Piotr Dachtera & Piotr Jurga


Widok ogólny Menu 'File' Menu 'View' Menu 'Filter'
Menu 'Methods' Menu 'Special' Wygląd maski prawdy Macierz współwystąpień - wynik
Macierz współwystąpień - filtr medianowy i progowanie Sieć neuronowa - wynik Sieć neuronowa - filtr różnicowy Sieć neuronowa - filtr 'maximum'
Wzorzec tekstury - wynik Wzorzec tekstury - progowanie Agregacja wyników filtrem 'maximum' Agregacja wyników filtrem 'maximum' + filtr medianowyProjekt tworzony w ramach zajęć z Rozpoznawania Obrazów.
Politechnika Poznańska 2000/2001.