Cele konferencji

Światowe trendy w dziedzinie zarządzania danymi koncentrują się m.in. w obszarach integracji systemów informatycznych, hurtowni danych, systemów odkrywania wiedzy, technologii internetowych i przetwarzania danych XML, systemów zarządzania danymi rozproszonymi i mobilnymi. Wiele ośrodków badawczych w Polsce zajmuje się tą problematyką, niezależnie od siebie.

Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych (KKNTPD) jest organizowana po raz drugi. Jej celem jest zbudowanie forum wymiany doświadczeń naukowych w dziedzinie zarządzania różnego rodzaju danymi oraz prezentacja zagadnień i projektów naukowych, jakimi zajmują się poszczególne ośrodki w kraju. Ponadto Konferencja ma stanowić miejsce nawiązywania szerszej współpracy między działającymi dotąd niezależnie ośrodkami badawczymi.

Komitet Programowy KKTPD serdecznie zaprasza wszystkich naukowców i projektantów systemów informatycznych do nadsyłania artykułów zarówno naukowych, jak również artykułów prezentujących udane implementacje w dziedzinie szeroko rozumianego zarządzania danymi.