Kaja Chmielewska | For Students




Konsultacje:


Prowadzone przedmioty:




Wtorek 9:45-11:15, pokój 2.6.27 (ECBiG)
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Podstawy Programowania (I rok Bioinformatyki)

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka (II rok Bioinformatyki)