Jakub Wawrzyniak

Dodatkowe materiały do zajęć dostępne są na moodle. Do rejestracji na kurs WDI wymagane jest podanie klucza dostępu, który zostanie przekazany przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

materiały do zajęć
Test #1 [16.12.2017]
Test #1 - poprawa [20-21.01.2018]
Test #1 - poprawa [27-28.01.2018]
Test #2 [20-21.01.2018]
Test #2 - poprawa [27-28.01.2018]
Test #3 [27-28.01.2018]
Podsumowanie wyników

Zajęcia będą prowadzone w semestrze letnim 2017/2018.

e-mail: jakub.wawrzyniak[at]cs.put.poznan.pl