Jakub Wawrzyniak

Dodatkowe materiały do zajęć dostępne są na moodle. Do rejestracji na kurs WDI wymagane jest podanie klucza dostępu, który zostanie przekazany przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

materiały do zajęć Podsumowanie

Wyniki Test #3

Wyniki Test #2

Wyniki Test #1

Zajęcia będą prowadzone w semestrze letnim 2018/2019.

e-mail: jakub.wawrzyniak[at]cs.put.poznan.pl