Logika obliczeniowa 2018/19

L.p.IndeksAktywność II zajęciaWejściówka II zajęciaAktywność III zajęciaWejściówka III zajęciaAktywność IV zajęciaWejściówka IV zajęciaAktywność V zajęciaWejściówka V zajęciaAktywność VI zajęciaWejściówka VI zajęciaAktywność VII zajęciaWejściówka VII zajęciaSpr - zad. 1Spr - zad. 2
1115588            96
2120573            88
3126997            810
4135382            97
5135412            8.54.5
6136244            86
7136376            97
8136560            96
9136564            8.55
10136581            87
11136582            107
12136605            85
13136634            94
14136771            84.5
15138859            3.54.5
16139056            9.56.5
17139154120110 20 20110 20107
18140702            33
19140759            8.52
20140766            4.58
21140797            7.54
2214080121510 512010  8.55
23140807220 15 15 0 15 2066.5
24140810220115115120 10 2095
25141024315 15110110 5 2085
26141030            6.53
27141070            5.55
28141078            6.53
29141105220 10 15 10 5 108.55
30141119220 15 15 20 20 20910
31141181            97.5
32141182220 15 10 10 10 10106
33141183            3.55
34141185            98.5
35141186            95
36141187            65
37141189            05
38141191            810
39141192            6.57
40141193            5.55
41141194220            
42141195            75
4314119621500 20 20 20 205.53
44141197            9.54
45141198            79
46141200            83
47141201            36.5
48141202            6.54
49141203            105
50141204            95
51141205            8.57
52141207220 10 15 20 10 207.55
53141208            7.57
54141210320220 20120115 101010
55141211            8.54
56141213220 10110120110 20105
57141214220 20 15 10 5 10103
58141216220 15120 20 20 201010
59141217220 20 20 20 20 1087.5
60141218215 5 10 5 5 1074
61141220            106
62141221            7.56
63141222            8.57
64141223            8.54.5
65141224            8.53
66141226220 20   15 20 103.55
67141227315 20 20 0 15 107.53
68141229215 10 0 10 15 095
69141230            98
70141231            95
71141232320 5 10 10 10  75.5
72141234220 0 15 20 20 202.50
73141235220120 20 10110 10106
74141236120 20 20 20 20 1099
75141237            109
76141238220 10120120 15 1087
77141240320 20 20 15 15 109.58
78141241            9.5 
79141242215 20 15120 5 10109
80141243            7.55
81141244220 15 20110 5 07.55.5
82141245310110110110220110109
83141246            53
84141247            94.5
85141249310 101201102511095
86141250            7.57
87141251            810
88141253            9.57
89141254210 10 10 5 20 109.58
90141256220 10 15 10 20 59.59
91141257            108
92141259220 20 15 10 1011097
93141260120 15110 10 20 106.58
94141261310 10          
95141262            1010
96141264220 15 15 20 5 10108
97141265            105
98141266220 10120110 20 10106
99141269320220 015 15 079
100141270            105.5
101141271            9.57
102141272            75.5
103141273115 20 20 20 10 20107
104141274320110120120120 207.510
105141275220115 15120220 20107
106141276            97
107141278            107
108141279            87
109141280            98
110141281            86
111141282            99
112141284            99
113141285210 10 5 10 10 108.56
114141286            9.54.5
115141287            85
116141288            108
117141289            109
118141290            88
119141291            105
120141292220 20 20120 20 109.54.5
121141293            910
122141295            94
123141296220 20 10120 15 101010
124141297320 15 20115115120108
125141298            86
12614129920 10 10 20 5 085.5
127141300215 5 10 15 20 0106
128141301            58
129141302            8.510
130141303            104
131141304            6.56.5
132141306            105
133141309215 20 20 15 10 0109
134141310            106
135141312            107
136141313           0102
137141314            95
138141315320 2010 201151201010
139141316310 20 20 10 15  6.55
140141317320120120120 201201010
141141318310110120 10 511076
142141319210 10 20 10 5  9.55.5
143141320            1010
144141321            8.59
145141322            02.5
146141323            106
147141324            106
148141325            96
149141326            91
150141327            105
151141329            1010
152141330220 20 20120 20 209.56.5
153141331320120 20 20 15 101010
154141332            7.57
155141334            9.57
156141335            6.56.5
157141336215 20 0 15 10 064
158141337            7.55
159141338220 5 15110 15 2066