#TytułSlajdyNotatkiData ostatniej modyfikacji głównego pliku źródłowego
01Uwagi organizacyjneslajdy 2019-03-02 10:36:49 +0100
02Zastosowania probabilistyki w informatyceslajdy 2018-03-17 10:49:47 +0100
03Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwaslajdy 2019-03-02 10:36:49 +0100
04Prawdopodobieństwo warunkoweslajdynotatki2019-03-02 10:36:49 +0100
05Zmienne losoweslajdynotatki2018-03-27 10:09:03 +0200
06Momenty zmiennych losowychslajdy 2015-05-09 14:10:21 +0200
07Przykładowe rozkłady prawdopodobieństwaslajdynotatki2015-03-27 12:03:55 +0100
08Podstawowa metoda Monte Carloslajdynotatki2015-03-27 13:40:57 +0100
09Zmienne losowe typu ciągłegoslajdynotatki2015-05-29 14:03:50 +0200
10Momenty dwuwymiaroweslajdynotatki2017-02-25 14:52:21 +0100
11Ciągi zmiennych losowychslajdynotatki2017-02-16 15:56:39 +0100
12Procesy losoweslajdynotatki2015-05-29 12:29:24 +0200
13Łańcuchy Markowaslajdynotatki2015-05-29 12:31:57 +0200
14Proces Poissonaslajdynotatki2015-05-22 16:25:48 +0200
15Generatory liczb pseudolosowychslajdynotatki2016-05-16 16:52:51 +0200
15aGeneratory liczb pseudolosowych\\(wykład skrócony)slajdynotatki2019-05-18 14:16:51 +0200
16Teoria estymacjislajdy 2017-02-25 14:52:03 +0100
 Materiały do ćwiczeńzadaniaodpowiedzi2019-03-02 10:36:49 +0100
 Dowody wybranych twierdzeńdowody2019-03-02 10:36:49 +0100

Repozytorium ze źródłami: https://github.com/jpotoniec/mp