Wzór podania o egzamin komisyjny

Zgodnie z Regulaminem Studiów podanie należy złożyć w terminie 1 tygodnia od dnia egzaminu poprawkowego. Fragmenty tekstu w kolorze zielonym należy odpowiednio dostosować.


Jan Pechowiec                     Poznań, 28 lutego 2000r.
Informatyka, I rok, studia dzienne
Nr albumu 131313
ul. Sztrase 13/13
13-013 City
tel.: ..... 


               Prodziekan ds. kształcenia
               dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
               Wydział Informatyki i Zarządzania
               w miejscu
Zwracam się z prośbą o egzamin komisyjny z przedmiotu pt.:

        Wprowadzenie do informatyki

prowadzonego przez dra hab. inż. Jerzego Nawrockiego, prof. PP. Moje problemy
z egzaminem wynikały głównie z tutaj podać główne powody, np.
kłopoty zdrowotne, różnica między nauką w szkole 
średniej a studiowaniem, .. . Ufam, że egzamin komisyjny da mi szansę
pozytywnego rozliczenia się z przedmiotem.                  Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

                        podpis


Stronę opracował Jerzy Nawrocki. Ostatnia modyfikacja: