Kooperacyjne Systemy Informatyczne

Studia magisterskie
Program mający obowiązywać od 1.10.2000

  • Jednostka prowadząca: Katedra Automatyki Robotyki i Informatyki PP
  • Opiekun: dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski, prof. PP
  • E-poczta: pankowsk@sol.put.poznan.pl
  • Strona www specjalności: -
  • Język zajęć: polski
Sem. Przedmiot Godz./tydz. Egzamin ECTS

I

Wiedza w bazach danych

2w+1p+1l

E

6

 

Logika i systemy eksperckie

2w+1p+1l

E

6

 

Sieci informacyjne

2w+1p+1l

-

6

 

Przedmiot obieralny

2w + 2l

-

6

 

Przedmiot obieralny

2w + 2l

-

6

II

Inteligentne systemy wieloagentowe

2w+1p+1l

E

6

 

Modele obliczeń i organizacja przetwarzania danych

2w+1p+1l

E

6

 

Zarządzanie dokumentami w pracy zespołowej

2w+1p+1l

-

6

 

Przedmiot obieralny

2w + 2l

-

6

 

Przedmiot obieralny

2w + 2l

-

6

Lato Praktyka przeddyplomowa 4 tyg. - -

III

Sieci i systemy wirtualne

2w+1p+1l

E

6

 

Inżynieria systemów kooperacyjnych

2w+1p+1l

E

6

 

Systemy multimedialne

2w+1p+1l

 

6

 

Przedmiot obieralny

2w + 2l

-

6

 

Przedmiot obieralny

2w + 2l

-

6

IV

Seminarium dyplomowe

4s

-

15

 

Pracownia magisterska

4s

-

15

Legenda:
c: ćwiczenia
l: laboratorium>
s: seminarium
w: wykład
ECTS: European Credit Transfer System - europejski system transferu punktów kredytowych


Stronę opracował Tadeusz Pankowski. Ostatnia modyfikacja: