Jan Kniat
                                                                                    doktor inżynier

Instytut Informatyki
Politechniki Poznańskiej

Zakład Teorii Algorytmów
i Systemów Programowania


ul. Piotrowo 2

60-965 Poznań

tel: 61-665-2981