Instytut Informatyki Komputerowo Zintegrowane Systemy Wytwarzania i Zarządzania Politechnika Poznańska