Specjalność dyplomowa magisterska na kierunku Informatyka.

Opiekun specjalności: dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP


Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania i zarządzania są to systemy, w których następuje integracja procesów technologicznych i informacyjnych, które uległy rozproszeniu na skutek podziału pracy. Integracja występuje głównie na poziomie procesów informacyjnych i stała się możliwa dopiero w wyniku zautomatyzowania pewnych funkcji związanych z przetwarzaniem i przesyłaniem informacji. Automatyzacja procesów informacyjnych stanowi istotę informatyki. Specjalność należy zatem zaliczyć do dziedziny zastosowań informatyki.

Wiedza, którą można zdobyć w czasie studiów magisterskich na specjalności KZS obejmuje głównie:

 • zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
 • problemy organizacji przedsiębiorstw,
 • podstawy sterowania ekonomicznego (MRPII),
 • podstawy marketingu,
 • bezpieczeństwo sieci komputerowych i ochronę danych.

Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania i zarządzania to systemy o wysokim poziomie automatyzacji procesów technologicznych i informacyjnych. Dlatego programem studiów na specjalności objęte są również:

 • problemy automatyzacji wytwarzania,
 • problemy sterowania urządzeniami technologicznymi (FESTO, Alerton, Simatic),
 • zagadnienia wizualizacji i monitorowania procesów (SCADA).

Na rynku oferowanych jest wiele pakietów programowych wspomagających zarządzanie. Wiele z nich sprzedaje się pod hasłem systemów zintegrowanych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z:

 • kilkoma wybranymi pakietami (SAP R/3, SCALA, EXACT),
 • zasadami wyboru oprogramowania,
 • ogólną metodyką wdrożeń.

Kontakty z przedsiębiorstwami zapewniają:

 • praktyka przeddyplomowa, którą część studentów odbywa w firmach konsultingowych, z którymi prowadzimy stałą współpracę
 • wykłady, na które zapraszamy doświadczonych konsultantów ze współpracujących firm (BCC, Integris, DGA).
Najlepsi studenci mają też możliwość uczestniczyć w kursach prowadzonych przez firmę BCC oraz prezentacjach asystenckich.

Możliwości zatrudnienia

Zintegrowane systemy zarządzania do niedawna były domeną dużych przedsiębiorstw o złożonej strukturze organizacyjno-prawnej. Ostatnio, obserwuje się coraz większe zainteresowanie takimi systemami ze strony średnich przedsiębiorstw. Jest ono wzmacniane przez działania promocyjne producentów oprogramowania, polegające między innymi na dostosowaniu kosztów i funkcji oferowanego oprogramowania do możliwości finansowych mniejszych firm oraz malejące koszty sprzętu wymaganego dla tego typu aplikacji. Tworzy się więc duży rynek pracy dla specjalistów w zakresie wdrażania i konserwacji zintegrowanych systemów zarządzania.

Przygotowanie absolwentów specjalności Komputerowo Zintegrowane Systemy wytwarzania i zarządzania pozwala na podjęcie pracy na stanowiskach:

 • doradców,
 • analityków,
 • konsultantów,
 • kierowników projektów w zespołach wdrożeniowych zintegrowanych systemów zarządzania.

Jest to praca wymagająca przygotowania interdyscyplinarnego - łączenia praktycznych umiejętności informatyka ze znajomością procesów biznesowych, umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i współpracy z ludźmi. Do takiej pracy przygotowujemy naszych absolwentów. Ofert pracy (dobrze płatnej) dla nich nie brakuje.

Organizacja studiów

Studia na specjalności są zorganizowane podobnie, jak na pozostałych specjalnościach. W semestrach I-III obowiązują po trzy przedmioty obowiązkowe i dwa przedmioty obieralne. Proponujemy interesujące przedmioty obieralne prowadzone przez pracowników Zakładu Badań operacyjnych i sztucznej inteligencji, np.:

 • Systemy i usługi multimedialne (dr Ewa Łukasik),
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem ulicznym (dr Mariusz Kaczmarek),
 • Komunikacja głosowa z komputerem (dr Stefan Grocholewski),
 • Komunikacja ruchoma i przetwarzanie mobilne (mgr Mikołaj Sobczak).

Umożliwiamy również wybór przedmiotów obieralnych na kierunku Zarządzanie i Marketing (Logistyka, Organizacja przygotowania produkcji).

Chcąc zapewnić każdemu studentowi indywidualną opiekę i merytoryczną pomoc w zakresie wyboru przedmiotów obieralnych i prac dyplomowych, kształtujących ostatecznie jego przygotowanie zawodowe oraz chcąc zapewnić wszystkim zdobycie doświadczenia podczas praktyk w najlepszych firmach, ograniczamy liczbę miejsc na specjalności do 24.