Informatyka w Procesach Biznesowych (IwPB) - charakterystyka specjalności.

Specjalność na studiach niestacjonarnych magisterskich na kierunku Informatyka (Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej)


Opiekun specjalności: dr hab. inż. Rafał Różycki (WWW)

Studia na specjalności adresowane są głównie do absolwentów zawodowych studiów technicznych. Celem kształcenia jest przygotowanie kadry technicznej do pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez technologie informatyczne ukierunkowane na podniesienie efektywności procesów biznesowych. Program studiów obejmuje przegląd technologii informatycznych stosowanych do zarządzania w ramach przedmiotów: Hurtownie danych, Intranet w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo w systemach komputerowych, Aplikacje internetowe dla biznesu. Niezbędne przygotowanie w zakresie organizacji procesów biznesowych uwzględnione zostało w programach przedmiotów: Organizacja procesów biznesowych, Logistyka i planowanie produkcji, Marketing w branży produktów informatycznych. Metody optymalizacji decyzji biznesowych zostaną omówione w ramach przedmiotu Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informacyjnych zarządzania. Nowoczesne rozwiązania techniczne przydatne do sterowania procesami biznesowymi są tematem zajęć z przedmiotów: Komputerowe systemy sterowania, Monitorowanie i wizualizacja procesów, Systemy mobilne. Studenci zapoznają się również z narzędziami wspomagającymi modelowanie, wdrażanie i realizację procesów biznesowych w ramach przedmiotów: Modelowanie i analiza procesów biznesowych, Systemy klasy ERP, czy Zarządzanie projektami. Wykłady są uzupełnione ćwiczeniami laboratoryjnymi i projektowymi. Program wykładów i zakres ćwiczeń przygotowano ze szczególnym uwzględnieniem warunków małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych