Projekt "Lakon"

Informacje


Page is also available in English

O projekcie

Poniżej udostępnione dane pochodzą z projektu Lakon, pracy magisterskiej Adama Dudczaka (pdf), której celem było zbadanie metod automatycznego streszczania tekstów prasowych.

Publikacje

Adam Dudczak, Jerzy Stefanowski, et al.: Automatyczna selekcja zdań dla tekstów prasowych. Institute of Computing Science, Poznań University of Technology, Poland, Research Report RA-03/08, 2008. (pełne cytowanie, pdf)

Adam Dudczak, Jerzy Stefanowski, et al.: Comparing Performance of Text Summarization Methods on Polish News Articles. IIPWM'2008 Conference, Zakopane, Poland, 2008. (pełne cytowanie)

Adam Dudczak, Jerzy Stefanowski, et al.: Evaluation of Sentence-Selection Text Summarization Methods on Polish News Articles. Foundations of Computing and Decision Sciences, 1 (vol. 35), 2010, pp. 27—41. (pełne cytowanie)

Cytowanie

W przypadku wykorzystania poniższych materiałów prosi się o umieszczenie cytowania pracy wg linku poniżej: BibTeX.

Pobierz kod

Kod źródłowy na githubie.

Pobierz dane

Streszczenia, dane oryginalne i wyniki w XML (ZIP).
Streszczenia, wyniki różnych algorytmów (HTML).
Kod źródłowy programu (ZIP) (wersja z momentu obrony pracy, patrz też link na github powyżej).
Lakon GUI (ZIP).