Projektowanie i konstrukcja systemów rozproszonych (SUM)

Laboratorium

  1. Ćwiczenia laboratoryjne opisane są w skrypcie.
  2. Wprowadzenie do języka Python:

Zaliczenie

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie kolokwium.

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie projektów.