Propozycje tematów prac magisterskich

Efektywność energetyczna systemów składowania danych
Jaki sposób składowania danych jest najbardziej efektywny energetycznie? Jaką organizację dysków i macierzy zastosować (RAID0/1/5/6)? Jaki system plików? Czy warto kompresować? Czy warto stosować deduplikację? Co z dyskami SSD i tasiemkami? Czy chmura jest tańsza? Celem pracy jest próba udzielenia odpowiedzi m.in na te pytania.
Mechanizm zarządzania pamięcią dla nadzorcy wirtualizacji KVM
KVM posiada sterownik parawirtualizacyjny typu balloon umożliwiający „wysysanie” pamięci z maszyn wirtualnych. Z drugiej strony istnieje możliwość deduplikacji stron pamięci wykorzystywanych przez system bazowy i maszyny wirtualne (KSM). Celem projektu jest stworzenie mechanizmu zautomatyzowanego zarządzania pamięcią maszyn wirtualnych (auto ballooning) maksymalizującego ich wydajność – podobnego do MOM, ale … w wersji rozproszonej.
Rozszerzenie pakietu docutils
Pakiet docutils jest zestawem narzędzi umożliwiającym konwersję bardzo użytecznego formatu reStructuredText do różnych innych formatów, m.in.: HTML, XML, LaTeX, man, odt. Wśród obsługiwanych formatów brakuje jednak natywnego formatu edytora LyX (konwersja rst → LaTeX → LyX jest niewystarczająca i mało elastyczna). Celem projektu jest implementacja konwertera do tego formatu oraz opracowanie innych uzupełniających narzędzi.