CS4HS

Nowoczesne narzędzia informatyki w szkole


Celem uczenia dzieci jest umożliwienie im obywania się bez nauczycieli.

Elbert Hubbard

Czym jest projekt "Computer Science for High School"?

Celem projektu "Computer Science for High Schools" jest propagowanie nowoczesnego nauczania i wykorzystywania informatyki w szkołach podstawowych i średnich. Projekt jest finansowany przez Google i realizowany siłami instytucji edukacyjnych na całym świecie. Najczęstszą formą realizacji projektu jest organizowanie jednorazowych lub cyklicznych warsztatów kierowanych do nauczycielek i nauczycieli. Pomysły na prowadzenie warsztatów są tak zróżnicowane, jak zróżnicowane są warunki w jakich naucza się na całym świecie. Niektóre projekty koncentrują się na prezentacji konkretnego narzędzia informatycznego (popularne są np. kursy Lego Mindstorm), inne skupiają się na uczeniu przy bardzo ograniczonym dostępie do komputerów.

sample image

W tym roku jesteśmy jednym z dwóch polskich ośrodków których wnioski grantowe zostały zaakceptowane. Nasz plan jest prosty: siłami Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego chcemy przygotować dwie edycje darmowego warsztatu. Warsztat jest adresowany do nauczycielek i nauczycieli informatyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Chcemy przedstawić osobom uczącym w wielkopolskich szkołach szeroki wachlarz narzędzi, dzięki którym z łatwością można realizować zadania wyszczególnione w podstawach programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej z użyciem darmowych i prostych narzędzi informatycznych. Kładziemy nacisk na wykorzystanie usług informatycznych promujących współpracę, pracę grupową, pozytywną konkurencję i mechanizmy grywalizacyjne. Naszym głównym celem jest uczynienie pracy nauczycieli prostszą i efektywniejszą.

zarejestruj się na warsztat 18.01.2014

Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco powiadamiani o postępach w przygotowaniach do warsztatów, prosimy o zarejestrowanie się. Rejestracja nie zobowiązuje do udziału w warsztatach. Jeśli się Państwo zarejestrowaliście, ale z jakichkolwiek przyczyn nie możecie przyjechać, serdecznie proszę o informację, być może ktoś inny chętnie skorzysta z wolnego miejsca. Podkreślam, że są to dwie edycje tego samego warsztatu, a nie dwa niezależne warsztaty. Proszę się nie rejestrować na oba warsztaty, lecz wybrać bardziej dogodny dla Państwa termin.