Przetwarzanie obrazów


Laboratoria

  1. Python – ćwiczenia
  2. NumPy – ćwiczenia

  3. Zestaw zadań A (18.11 – 1.12)
  4. Zestaw zadań B* — przekształcenia geometryczne (25.11 – 29.01, koniec semestru)
  5. Zestaw zadań C — histogramy (2.12 – 15.12)
  6. Zestaw zadań D — splot (9.12 – 22.12)
  7. Zestaw zadań E — morfologia binarna (23.01 – 19.01)
  8. Zestaw zadań F — opis obrazu (20.01 – 29.01)

Aktualny stan rozwiązanych zadań: jest tutaj.

Nieregularnie aktualizowane wyniki można znaleźć tutaj.