Zestaw zadań D — splot

Uwaga:

 • W poniższych zadaniach wynik może nie mieścić się w zakresie 0-255, np. może być ujemny. Dlatego trzeba zwrócić uwagę, czy funkcja zwraca tablicę o odpowiednim typie mieszczącym wszystkie zwracane wartości, np. float (ale wystarczy jeśli zwracana tablica będzie miała taki sam tym jak tablica z maską).
 • W celu wykonania jakiejś operacji dla wszystkich możliwych współrzędnych w tablicy tab można wykorzystać konstrukcję:
  1
  2
  
  for (y,x) in np.ndindex(tab.shape):
      print(y,x,tab[y,x])
 • W celu wykonania jakiejś operacji dla każdego elementu tablicy (gdy potrzebujemy zarówno współrzędne jak i wartość każdego elementu) można wykorzystać następującą konstrukcję:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  
  for index, value in np.ndenumerate(tab): 
      # index jest krotką zawierającą współrzędne punktu o wartości value
      print(index[0],index[1],value) 
      ...
   
  # gdy przetwarzamy tablice 2D możemy sobie uprościć zapis:    
  for (row, col), value in np.ndenumerate(tab):
      print(row,col,value)
      ...

Zestaw D

 1. Napisz funkcję zadD1(image, mask) obliczającą splot obrazu 2D z poziomą maską 1D bez obrotu maski (czyli w “normalnym” wzorze nie ma odejmowania tylko dodawanie współrzędnych), maska ma nieparzystą długość i środkowy element maski leży w środku jej układu współrzędnych. Zakładamy, że wartości pikseli poza obrazem mają wartość zero, a wynik ma identyczny rozmiar co obraz wejściowy.
  Proszę zwrócić uwagę, że wynik może nie mieścić się w zakresie 0-255, np. może być ujemny (maska będzie miała typ int lub float).
  Proszę nie używać funkcji np.convolve

 2. Napisz funkcję zadD2(image, mask) obliczającą splot obrazu 2D z pionową maską 1D bez obrotu maski (czyli w “normalnym” wzorze nie ma odejmowania tylko dodawanie współrzędnych), maska ma nieparzystą długość i środkowy element maski leży w środku jej układu współrzędnych. Zakładamy, że wartości pikseli poza obrazem mają wartość zero, a wynik ma identyczny rozmiar co obraz wejściowy.
  Proszę zwrócić uwagę, że wynik może nie mieścić się w zakresie 0-255, np. może być ujemny (maska będzie miała typ int lub float).
  Proszę nie używać funkcji np.convolve

 3. Napisz funkcję zadD3(image, mask) obliczającą splot obrazu 2D z dwuwymiarową maską 2D bez obrotu maski (czyli w “normalnym” wzorze nie ma odejmowania tylko dodawanie współrzędnych), maska ma nieparzyste wymiary i środkowy element maski leży w środku jej układu współrzędnych. Zakładamy, że wartości pikseli poza obrazem mają wartość zero, a wynik ma identyczny rozmiar co obraz wejściowy.
  Proszę zwrócić uwagę, że wynik może nie mieścić się w zakresie 0-255, np. może być ujemny (maska będzie miała typ int lub float).
  Proszę nie używać funkcji np.convolve

 4. Napisz funkcję zadD4(image, maskH, maskV) obliczającą splot obrazu 2D z separowalną dwuwymiarową maską zadaną jako 2 niezależne maski (tablice 1D NumPy): pozioma (maskH) oraz pionowa (maskV). Proszę zwrócić uwagę, że obie maski podane są jako tablice jednowymiarowe – w szczególności maska pionowa nie jest tablicą dwuwymiarową o jednej kolumnie! Wszystkie założenia są identyczne jak w poprzednich zadaniach. Funkcja ma zwracać dwie(!) wartości jako krotkę: (wyliczony_splot, maska_2d). Zastosowanie funkcji zadD3(image, maska_2d) powinno zwrócić identyczny obraz jak wyliczony_splot.