Publications

2008

  • B. Michalik, J. Nawrocki, M. Ochodek. 3-Step Knowledge Transition: A Case Study on Architecture Evaluation, 30th International Conference on Software Engineering (ICSE'08), pp 741-748, Leipzig, May 2008.

2007

  • Ł. Olek, J. Nawrocki, B. Michalik and M. Ochodek. Quick Prototyping of Web Applications, Software Engineering in Progress, pp 124-137, ISBN-978-83-89529-44-2, Wydawnictwo NAKOM, Poznań, October 2007.
  • B.Michalik, M.Mazur, Ł.Olek Asynchroniczne przeglądy specyfikacji wymagań, materiały z Konferencji Naukowej "Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania", Wydawnictwo Politechniki Wrocłwaskiej, Wrocław 2007

Non-scientific articles

2008

  • Bartosz Michalik Eclipse. Software Developer's Journal, Wydawnictwo Software, Sierpień 2008
  • Bartosz Michalik Java IDE. Software Developer's Journal, Wydawnictwo Software, Sierpień 2008