Polskie Towarzystwo Informatyczne
NUMER ARCHIWALNY:     208-209 / XXIII | styczeń-luty 2004
Artykuły

· Bieżący numer


· Strona główna

· od Redakcji

· od Prezesa

· Po 3. Kongresie Informatyki Polskiej

· Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

· Impresje mrągowskie 2003

· Wyniki XX Ogólnopolskiego konkursu

· Studia podyplomowe PTI

· Górska szkoła PTI

· V Otwarte Mistrzostwa Polskich Informatyków w Narciarstwie Alpejskim

· Nowi członkowie PTI

· ( pdf - 2948 KB )
3.Kongres Informatyki Polskiej

po 3. Kongresie Informatyki Polskiej

Pomimo że 3. Kongres Informatyki Polskiej odbywał się już 6 miesięcy temu, a Raport z Kongresu został przedstawiony pod koniec października, to jest on jeszcze ważny dla wielu osób. Spoglądając na statystyki odwiedzin witryny www.kongres.org.pl widzimy, że w październiku odwiedziło ją ponad 2500 osób, w listopadzie ponad 3500, a w grudniu ponad 2700 osób. W sumie, w tych trzech miesiącach ściągnięto ponad 2700 kopii Raportu Kongresowego, a trzeba wiedzieć, że można go również przeczytać na witrynie. Dane te świadczą o dużym zainteresowaniu wynikami Kongresu. Powstaje pytanie - co dalej? W planach mamy zorganizowanie Konferencji Postscriptum 3. KIP około 20 lutego 2004 w Warszawie. Konferencję tę zamierzamy poświęcić trzem lub pięciu najważniejszym tematom, posługując się materiałami z raportu kongresowego oraz zapraszając osoby do dyskusji. Jednym z takich tematów może być sprawa odpowiedzialności specjalistów od informatyki za realizację systemów newralgicznych dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa, prywatności, wolności lub majątku obywatela. Ale inne pomysły oraz zgłoszenia do aktywnego udziału w tej Konferencji są też mile widziane.

Z życzeniami pomyślności dla informatyczek i informatyków w Nowym 2004 Roku.

Wacław Iszkowski

Przewodniczący KP 3. KIP, Prezes PIliT Wacław Iszkowski

Prezentacja Raportu

„Polska informatyka w Unii Europejskiej"

Raport „Polska informatyka w Unii Europejskiej", podsumowujący prace 3. Kongresu Informatyki Polskiej, został oficjalnie zaprezentowany 24 października 2003 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

W prezentacji przedstawiono 12 zaleceń sumujących najważniejsze postulaty i oczekiwania środowiska informatycznego. Zalecenia kolejno omawiali: Andrzej Marciniak - Wiceprezes PTI, Wacław Isz-kowski - Prezes PIliT, Zdzisław Szyjewski - Prezes PTI, Ignacy Miedziń-ski - Prezes PRO i Aleksander Frydrych - Wiceprezes PIliT. Po prezentacji zaleceń został pokazany film „Szansa na życie". Film ten był częściowo sponsorowany z funduszy Kongresu.

W prezentacji Raportu między innymi udział wzięli: prof. Michał Kleiber - minister Nauki i Informatyzacji, Wojciech Szewko - wiceminister Nil, przedstawiciele ministerstw edukacji i sportu (otrzymano list od pani minister Krystyny Łybackiej), infrastruktury, gospodarki i spraw socjalnych oraz spraw zagranicznych.

Raport został opracowany przez Zespół w składzie: Wacław Iszko-wski, Aleksander Frydrych, Andrzej Horodeński, Małgorzata Kalino-wska-lszkowska, Ewa Łukasik, Andrzej Marciniak, Ignacy Miedziński, Zdzisław Szyjewski i Władysław M. Turski.

Wypowiedzi autorskie

Józef Lubacz, Marek Maniecki, Sławomir Chłoń, Zbigniew Skot-niczny, Ryszard Tadeusiewicz, Władysław M. Turski, Jan Węglarz, Stefan Węgrzyn.

Recenzenci

Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Zbigniew Dziarnowski, Marek Ho-łyński, Xawery Konarski, Tomasz Kulisiewicz, Dariusz Kupiecki, Józef Lubacz, Marek Maniecki, Marek Miłosz, Mieczysław Murasz-kiewicz, Jerzy Nowak, Wiesław Paluszyński, Waldemar Sielski, Tadeusz Syryjczyk, Ryszard Tadeusiewicz, Piotr Waglowski, Jan Węglarz.

źrodło: www.kongres.org.pl

Dwanaście zaleceń 3. Kongresu Informatyki Polskiej

1. Konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych na rozwój nauki i edukacji oraz służącej im infrastruktury informatycznej.

2. Niezbędna jest akredytacja kierunków informatycznych, która powinna uwzględniać europejskie programy nauczania informatyki oraz oczekiwania co do umiejętności i odpowiedzialności zawodowej informatyka.

3. Szansą na ustawiczną edukację powszechną jest rozwój profesjonalnego zdalnego nauczania.

4. Konieczna jest koncentracja i efektywne wykorzystanie środków publicznych w celu radykalnej poprawy obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych w instytucjach rządowych i samorządowych z zastosowaniem narzędzi teleinformatyki.

5. Teleinformatyczne systemy administracji publicznej powinny być w technicznym sensie otwarte, zaś organa państwowe powinny promować używanie krajowych produktów informatycznych.

6. Koszty korzystania z elektronicznych form usług administracji publicznej nie powinny bezpośrednio obciążać obywateli, a same systemy obsługi obywateli muszą być dla nich proste i tanie w użytkowaniu.

7. Konieczna jest pełna profesjonalizacja wdrożeń rozwiązań tele-informatycznych polegająca na określeniu kwalifikacji zawodowych i odpowiedzialności osób w to zaangażowanych, a także certyfikacji firm wykonujących publiczne zamówienia teleinformatyczne.

8. Konieczne jest opracowanie zbioru prawnych definicji podstawowych pojęć informatycznych na potrzeby ustawodawstwa.

9. Egzekwowanie prawa autorskiego do oprogramowania musi w równym stopniu obejmować prawa wszystkich właścicieli oprogramowania.

10. Domagamy się zmniejszenia wysokości pobieranych opłat od urządzeń i nośników elektronicznych oraz poddania publicznej kontroli dystrybucji gromadzonych tą drogą funduszy.

11. Konieczne jest podjęcie szerokiej dyskusji na temat wolności osobistej obywateli w dobie powszechnego użytkowania nowoczesnej technologii umożliwiającej skuteczne śledzenie wszelkiej aktywności osób z niej korzystających.

12. Rozwój powszechnego szerokopasmowego dostępu do Inter-netu oraz powiększanie cyfrowych zasobów reprezentujących polski dorobek kulturowy jest warunkiem rozwoju Polski w Unii Europejskiej.

Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

Relacja z V Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania

14-17 października 2003 r, Szklarska Poręba

Przewodniczący KP 3KIP Prezes PlliT Wacław Iszkowski Prezes PTI Zdzisław Szyjewski orif. Michał Kleiber przy lekturze Raportu 2.KIP PT Autorzy raportu
ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa