Polskie Towarzystwo Informatyczne
NUMER ARCHIWALNY:     NUMER 4 (164) ROK XVIII KWIECIEŃ 1999
Artykuły

· Bieżący numer


· Strona główna

· WIOSNA w PTI

· Jedenasta Górska Szkoła PTI

· l Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO'99

· ZASTOSOWANIA INFORMATYCZNE W DZIEDZINIE RACHUNKOWOŚCI l FINANSÓW ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

· NOWOŚCI ECDL

· ( pdf - 249 KB )
l Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO'99

Kazimierz Dolny, 11-13 października 1999 r.

Organizator Sekcja Inżynierii Oprogramowania PTI

Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Informatyki PAN Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego Rady Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów

CEL KONFERENCJI

Technologie informacyjne będą jedną z głównych sił napędowych postępu w nadchodzącym wieku. Technologie te stanowią również szansę dla krajów aspirujących do dołączenia do grupy najbardziej rozwiniętych. Jednym z wyznaczników potencjału firm i organizacji będzie ich zdolność do skutecznego wykorzystywania środków informatycznych w celu usprawnienia administracji, gospodarki, obiegu pieniądza, komunikacji i praktycznie wszystkich innych dziedzin określających jakość życia i możliwości rozwoju. Oznacza to, że sukces odniosą te instytucje, które będą potrafiły wytwarzać i eksploatować systemy informatyczne, które zostaną zintegrowane w ramach szerszego kontekstu organizacyjnego, biznesowego czy produkcyjnego, i potwierdzą tam swoją przydatność. Przedmiotem zainteresowania inżynierii oprogramowania jest technologia budowy i eksploatacji takich właśnie systemów.

Celem I Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania jest ocena stanu tej dziedziny w kraju oraz wypracowanie wizji jej rozwoju w nadchodzących latach. Konferencja powinna też pełnić funkcję platformy wymiany idei i doświadczeń oraz służyć celom szkoleniowym. Aby te cele osiągnąć, Konferencja powinna zgromadzić przedstawicieli krajowych ośrodków gromadzących doświadczenia i rozwijających kompetencję w zakresie inżynierii oprogramowania. Zakres Konferencji musi więc być dostatecznie szeroki i objąć środowiska odbiorców i wytwórców systemów informatycznych, instytucje zajmujące się transferem technologii oraz środowiska badawcze. Konferencja jest otwarta dla prezentacji obecnych praktyk i doświadczeń w zakresie wytwarzania i eksploatacji oprogramowania, zarządzania projektami (zarówno po stronie dostawcy, jak i klienta), podejścia do zagadnień jakości oraz dla propozycji dotyczących nowych metod i technik, które mają potencjał poprawy obecnego stanu technologii oraz dla nowych idei, które wskażą dalsze drogi rozwoju.

Komitet Programowy

Janusz Górski - przewodniczący Politechnika Gdańska

Zbigniew Czech Politechnika Śląska

Jarosław Deminet Computerland, Warszawa

Christophe Debou Q-Labs, Kraków

Piotr Fuglewicz TiP Sp. z o. o.

Zbigniew Huzar Politechnika Wrocławska

Andrzej Jaszkiewicz Politechnika Poznańska

Jacek Kaczyński Lucent Technologies,

Bydgoszcz

Henryk Krawczyk Politechnika Gdańska

Bogusław Machowski Motorola Polska Software

Center, Kraków

Jan Madey Uniwersytet Warszawski

Marek Maniecki Inter Design, Warszawa

Marek Miłosz Politechnika Lubelska

Jerzy Nawrocki Politechnika Poznańska

Bartosz Nowicki Rodan Systems

Krzysztof Sacha Politechnika Warszawska

Borys Stokalski InfoVIDE, Warszawa

Kazimierz Subieta Instytut Podstaw

Informatyki PAN

Stanisław Szejko Politechnika Gdańska

Tomasz Szmuc AGH, Kraków

Zdzisław Szyjewski Uniwersytet Szczeciński

Maciej Wierzba Sysoft, Warszawa

Andrzej Wardziński Prokom Software, Gdynia

Stefan Węgrzyn Instytut Informatyki

Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice

Komitet Organizacyjny

Marek Miłosz -przewodniczący

Grzegorz Cysewski, Piotr Fuglewicz, Anna Grądziel, Teresa Gu-

ziak, Magdalena Latkowska, Elżbieta Miłosz, Piotr Muryjas

TEMATYKA KONFERENCJI

obejmuje wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, w tym m.in.

. Wyznaczanie celów strategicznych oprogramowania;

. Inżynieria wymagań;

. Zarządzanie projektem (zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy);

. Zarządzanie ryzykiem;

. Zarządzanie konfiguracją oprogramowania;

. Doskonalenie procesów związanych z oprogramowaniem (Software Process Improvemeni);

. Jakość oprogramowania i zapewnianie jakości;

. Standardy i certyfikacja;

. Osiąganie wiarygodności oprogramowania;

. Weryfikacja, walidacja i testowanie;

. Osiąganie i ocena wydajności oprogramowania;

. Czynnik ludzki w procesie wytwarzania i eksploatacji oprogramowania;

. Edukacja i szkolenia;

. Metody projektowania oprogramowania;

. Wielokrotne wykorzystanie i integracja systemów;

. Pielęgnacja i użytkowanie oprogramowania;

. Środowiska wspomagające.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem: kkio@eti.pg.gda.pl Autorzy są proszeni o nadsyłanie propozycji w ramach następujących kategorii:

Artykuł;

Opis stanu i doświadczeń;

Propozycja panelu;

Plakat;

Propozycja badawcza;

Pokaz narzędzi lub literatury.

TERMINARZ

Nadsyłanie propozycji przez Autorów:

20 maja 1999 r.

Informacja o kwalifikacji do prezentacji:

25 czerwca 1999 r.

Nadesłanie ostatecznej wersji zgłaszanego tekstu z uwzględnieniem

uwag recenzentów:

5 września 1999 r.

SEKRETARIAT KONFERENCJI KKIO'99

Polskie Towarzystwo Informatyczne Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin http://www.eti.pg.gda.pl/kkio/

ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa