Polskie Towarzystwo Informatyczne
5-6 / 212-213 rok XXIII | maj - czerwiec 2004
Artykuły

· Strona główna

· Od Redakcji

· eBiuletyn

· VIII Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespołowym

· I Ogólnopolskie Zawody Sumo Robotów

· Relacja z VII konferencji z cyklu:

· Posiedzenie ZG PTI dnia 18 marca 2004

· Felieton: Pozwólcie nam zostać

· Czwarta edycja studium: „Zarządzanie projektami informatycznymi”

· XXI Konkurs PTI

· ( pdf - 1911 KB )
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

XXI Konkurs PTI na najlepsze prace dyplomowe z informatyki

 

POLSKIE  TOWARZYSTWO  INFORMATYCZNE

ogłasza

XXI Ogólnopolski Konkurs

na najlepsze prace magisterskie z informatyki

 

W konkursie mogą brać udział dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki, oraz złożyli i obronili te prace w terminie określonym przez regulamin studiów danej uczelni.

Zgłoszenia pracy dokonuje autor (autorzy) pracy, przesyłając pod adres:

 

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Oddział Dolnośląski

pl. Strzelecki 20,  50-224 Wrocław

tel./fax (0-71) 329-69-38

 

w terminie do dnia 10 października 2004 r. następujące dokumenty:

a) pracę dyplomową wraz z załącznikami niezbędnymi do dokonania oceny (dyskietka z oprogramowaniem, zaświadczenie o wdrożeniu, kopia publikacji itp.),

b) wypełnioną przez autora (autorów) ankietę (formularze ankiet wysłano do dziekanatów i instytutów, dostępne są także u organizatorów konkursu i na www.pti.wroc.pl),

c) zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona jako praca magisterska w roku ogłoszenia konkursu, tj. w okresie od 1 października 2003 r. do 30 września 2004 r.

 

WYNIKI KONKURSU BĘDĄ OGŁOSZONE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO KOŃCA 2004 r.

 

NAGRODY:

I nagroda   2 000 zł                 II nagroda     1 600 zł                                  

III nagroda  1 300 zł             trzy wyróżnienia po  900 zł

 

Komisja konkursowa może nie przyznać dowolnej z nagród, bądź podzielić jedną nagrodę między kilka prac. Po zakończeniu konkursu przedłożone prace zostaną zwrócone autorom.

 

          Zapraszamy do udziału w konkursie

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ PTI

http://www.pti.wroc.pl/

ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa