Polskie Towarzystwo Informatyczne
5-6 / 212-213 rok XXIII | maj - czerwiec 2004
Artykuły

· Strona główna

· Od Redakcji

· eBiuletyn

· VIII Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespołowym

· I Ogólnopolskie Zawody Sumo Robotów

· Relacja z VII konferencji z cyklu:

· Posiedzenie ZG PTI dnia 18 marca 2004

· Felieton: Pozwólcie nam zostać

· Czwarta edycja studium: „Zarządzanie projektami informatycznymi”

· XXI Konkurs PTI

· ( pdf - 1911 KB )
Prezes PTI prof

Posiedzenie ZG PTI dnia 18 marca 2004

Prezes PTI prof. Z. Szyjewski uroczyście wręczył Certyfikat Jakości Kwidzyńskiemu Centrum Szkoleniowemu na ręce kierowniczki centrum, pani Małgorzaty Karolewskiej i wykładowcy informatyki, pana Mariusza Paciorka. Po wręczeniu wysłuchano relacji z wizytacji centrum, której dokonała wiceprezes PTI kol. Alicja Myszor, a także prezentacji centrum przedstawionej przez jego kierowniczkę.

Po przedstawieniu przez sekretarza generalnego kol. Jerzego Nowaka kandydatury NASK jako członka wspierającego PTI kategorii A wraz propozycją współpracy i krótkiej dyskusji prezes – po stwierdzeniu kworum - zarządził głosowanie. NASK przyjęto uchwałą ZG PTI na członka z upoważnieniem dla Prezesa i Sek.Gen. do podpisania stosownej umowy z NASK. W trakcie omawiania zgłoszenia NASK kol. Jacek Niwicki przedstawił wstępnie propozycję zgłoszenia ośrodka Cyfronet AGH jako kolejnego członka wspierającego.

Podjęto kolejne uchwały dotyczące:

·             przyjęcia bilansu, rachunku zysków i strat za 2003 r.,

·             przyjęcia sprawozdania ZG,

·             przeznaczenia zysku za rok 2003 r. na cele statutowe,

·             przyjęcia budżetu na rok 2004 r.,

·             przyjęcia 16 nowych członków PTI (ich listę zamieszczono w Biuletynie 3-4)

Wiceprezes PTI kol. Alicja Myszor przestawiła inicjatywę członków PTI w Bydgoszczy (głównie pracowników uczelni) powołania w tym mieście Koła PTI. Zebranie założycielskie zaplanowano na 20 kwietnia br., a formalnego jego powołania dokona Zarząd Oddziału Wielkopolskiego.

Wstępnie omówiono plan konferencji organizowanych przez PTI w 2004 roku. Koło Gdańskie nie przewiduje organizacji konferencji w Juracie ze względu na planowaną na październik VI KKIO, przewiduje się natomiast organizację tradycyjnych już konferencji: XVI Szczyrk, XX Mrągowo, i VI Informatyk Zakładowy. Kol. Wojciech Olejniczak poinformował, że konferencja na temat ryzyka przedsięwzięć informatycznych została przesunięta na styczeń 2005 r.

Prof. Janusz Górski omówił zamierzenia dotyczące tegorocznej Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania.

Kol. Beata Kwiatkowska przedstawiła informacje o niedawnych warsztatach edukacyjnych w Toruniu oraz o planowanych warsztatach TEX-a i LaTEX-a.

Został zaprezentowany i rozdany zainteresowanym nowy folder informacyjny PTI, opracowany przez kol. Halinę Czarnowską z Katowic.

Kol. Lech Madeyski zaprezentował wizję Oddziału Dolnośląskiego przyszłości e-Informatyki i zapewnienia przedsięwzięciu wsparcia technicznego. Jego budowa miałaby opierać się na dwóch filarach – czasopisma naukowego oraz warstwy portalowej, budującej społeczność internetową i skupionej na wydawaniu materiałów konferencji, publikowaniu całości i fragmentów prac magisterskich, przeglądów prac doktorskich, wyników badań statutowych. Po dyskusji Sekretarz Generalny zgłosił wniosek o przygotowanie biznes-planu dla przedsięwzięcia, zastrzegając, że nie widzi możliwości etatowego zatrudnienia.

W odpowiedzi na oficjalne zapytanie koła toruńskiego omawiano sprawy rozwoju formuły ECDL (ze względu na wysokie koszty odłożono wprowadzenie Advanced ECDL oraz nowej tematyki dotyczącej oprogramowania otwartego) oraz działalność Sekcji ECDL.

E.Ł. na podstawie protokołu
przygotowanego przez kol. Jerzego Nowaka

 

ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa