Polskie Towarzystwo Informatyczne
5-6 / 212-213 rok XXIII | maj - czerwiec 2004
Artykuły

· Strona główna

· Od Redakcji

· eBiuletyn

· VIII Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespołowym

· I Ogólnopolskie Zawody Sumo Robotów

· Relacja z VII konferencji z cyklu:

· Posiedzenie ZG PTI dnia 18 marca 2004

· Felieton: Pozwólcie nam zostać

· Czwarta edycja studium: „Zarządzanie projektami informatycznymi”

· XXI Konkurs PTI

· ( pdf - 1911 KB )
W dniach 27-28 maja br

Międzyzdroje 2004

 

Relacja z VII konferencji z cyklu:

„Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji”

 

„Informacja – dobra lub zła nowina”

 

W dniach 27-28 maja 2004 r. w Międzyzdrojach odbyła się siódma już z kolei edycja konferencji z cyklu „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji”. Organizatorem od samego początku jest Zakład Społeczeństwa Informacyjnego, działający w ramach Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Po raz piąty współorganizatorem była także Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji, która działa przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Tematem przewodnim konferencji była „Informacja – dobra lub zła nowina”.

Tegoroczna konferencja została zorganizowana w położonym nad samym morzem hotelu Slavia, który, jak się później okazało, jest bardzo dobrym miejscem na tego typu imprezy. Na konferencję przybyło ponad 70 osób, wśród których znalazły się znane postacie środowiska naukowego, przedstawiciele branży IT oraz studenci.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się rejestracją uczestników oraz zakwaterowaniem ich w pokojach. O godzinie 11 nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji, którego dokonali kierownik Zakładu Społeczeństwa Informacyjnego prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk oraz dyrektor Instytutu Informatyki w Zarządzaniu US prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski. Wkrótce potem zaczęły się wystąpienia prelegentów. W pierwszej sesji wystąpili: prof. dr hab. Andrzej Straszak ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica z Płocka, prof. dr hab. inż. Adam Górski z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości z Poznania, dr inż. Joanna Papińska-Kacperek z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Krystyna Polańska ze Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy. Prelegenci poruszali różnorodne zagadnienia począwszy od społeczeństwa głodu wiedzy i nadmiaru surowej lub starzejącej się wiedzy, poprzez komunikację społeczną i procesy informacyjne, ocenę rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, a skończywszy na informacji i jej wiarygodności. Po zakończeniu prezentacji miała miejsce bardzo interesująca dyskusja, po której uczestnicy udali się na przerwę obiadową. W wolnym czasie wiele osób wybrało się na spacer nad morze, a trzeba przyznać, że pogoda temu sprzyjała.

Druga sesja rozpoczęła się o godzinie 16-tej. W roli prelegentów wystąpili: mgr Dorota Lewicka-Wojnarowicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Lech W. Zacher z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz prof. dr hab. Zygmunt Drążek z Uniwersytetu Szczecińskiego. W tej sesji zostały omówione następujące zagadnienia: komunikacja i jej podstawowe funkcje w procesach informacyjnych, jednostka w społeczeństwie informacyjnym oraz organizacja i zarządzanie przepływem informacji na zdalnym studium podyplomowym. Na tym zakończył się pierwszy dzień obrad. Uczestnicy udali się na zasłużony wypoczynek, by o godzinie 20 wziąć udział w uroczystej kolacji. Choć po zakończeniu pierwszego dnia obrad kilka osób opuściło Międzyzdroje, to jednak na samą kolację przybyła duża liczba uczestników. Oprócz bogato zastawionych w różnorodne potrawy stołów, uczestnicy zastali przygrywającego w tle DJ umilającego atmosferę muzyką. Pani prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk wzniosła toast za wszystkich przybyłych i reszta wieczoru przebiegła pod znakiem miłej zabawy na parkiecie, ciekawych rozmów i dobrego humoru.

Drugi dzień obrad rozpoczęła prof. dr hab. inż. Małgorzata Dolińska z Politechniki Lubelskiej mówiąc na temat projektowania zintegrowanego systemu informacyjnego marketingu. Aspekt dokumentów elektronicznych w społeczeństwie informacyjnym poruszył mgr inż. Gerard Wawrzyniak z firmy Ebstream. Potem wystąpiła mgr Iwona Gruszka z Akademii Ekonomicznej z Katowic, która wyjaśniła zawiłości sortingu klientów zakładu ubezpieczeń w systemie „4eMka”. Następnie przyszła kolej na dr Ewę Frąckiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, która prezentowała informacje na temat wiedzy o kliencie w systemie informacji marketingowej. Ostatnim prelegentem w tej sesji był dr Stanisław Iwan z Akademii Morskiej ze Szczecina, który omówił badania kosztów informacji w okrężnym obiegu wiedzy.

Drugą sesję tego dnia rozpoczął dr Czesław Ślusarczyk ze Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, mówiąc na temat informacji i technologii informacyjnych jako czynników rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Następna w kolejności była mgr Dorota Dżega z Politechniki Szczecińskiej, która rozwinęła temat niepewności informacji w procesie decyzyjnym. Ostatni prelegent konferencji, dr Bartosz Nowicki z firmy Rodan Systems S.A., omówił zarządzanie wiedzą w procesie przygotowywania projektów strukturalnych w oparciu o platformę ICONS. Na tym zakończyły się wystąpienia uczestników oraz obrady konferencyjne.

Tegoroczna konferencja była zdecydowanie udana pod wieloma względami, zarówno tematycznymi jak i organizacyjnymi. Wysoka frekwencja świadczy o tym, że konferencja ma swoje stałe miejsce w kalendarzu wielu osób ze środowiska naukowego oraz cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. W tym roku znowu dopisała pogoda, z czego na  pewno wszyscy byli zadowoleni. Mamy nadzieję na ponowne spotkania w następnych latach.

Zakład Społeczeństwa Informacyjnego, główny organizator cyklu konferencji „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji”, liczy siedem osób i jest jednym z sześciu zakładów w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu. Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, która jest również zastępcą dyrektora d/s dydaktyki w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu oraz prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Ponadto w Zakładzie pracują: dr Ewa Krok, dr Marek Mazur, dr Grzegorz Wojarnik, mgr Michał Nowakowski, mgr Justyna Sarnacka oraz mgr Zbigniew Stempnakowski. Przedmioty, które prowadzi Zakład to: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Multimedialne Technologie Informacyjne, Problemy Globalizacji Informacji, Informatyk na Rynku Pracy oraz e-Biznes.

Do tej pory odbyło się sześć konferencji z cyklu „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji” o następujących tematykach: „Kultura informatyczna w społeczeństwie globalnej informacji” (1998), „Świadomość informatyczna społeczeństwa” (1999), „Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski” (2000), „Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji” (2001), „Telepraca – szansą czy zagrożeniem na rynku pracy?” (2002) oraz „Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości” (2003). Tegoroczne materiały konferencyjne ‑ licząca ponad 600 stron praca pod redakcją naukową Prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, której recenzentem jest prof. dr hab. inż. Zdzisław Gomółka, zawiera publikacje 100 autorów.

Zapraszamy na oficjalna stronę WWW Zakładu Społeczeństwa Informacyjnego, którą można oglądać pod adresem: http://iiwz.univ.szczecin.pl/zsgi.

 

 

Tekst i zdjęcia: Michał Nowakowski

 

 

Uczestnicy konferencji prof. Agnieszka Szewczyk i prof. Adam Górski Obrady konferencyjne, pierwszy plan: prof. Z. Szyjewski i prof. Z. Drążek Materiały konferencyjne
ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa