Polskie Towarzystwo Informatyczne
5-6 / 212-213 rok XXIII | maj - czerwiec 2004
Artykuły

· Strona główna

· Od Redakcji

· eBiuletyn

· VIII Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespołowym

· I Ogólnopolskie Zawody Sumo Robotów

· Relacja z VII konferencji z cyklu:

· Posiedzenie ZG PTI dnia 18 marca 2004

· Felieton: Pozwólcie nam zostać

· Czwarta edycja studium: „Zarządzanie projektami informatycznymi”

· XXI Konkurs PTI

· ( pdf - 1911 KB )
Autorzy: Grzegorz Przybył Teresa Sadowska Robert Florek

Internetowe archiwum Biuletynu PTI

Kolejny etap za nami

Udało się. Znalazło się troje zapalonych studentów, którzy zdecydowali się na przygotowanie, w ramach prowadzonej przeze mnie pracy inżynierskiej, ogólnodostępnego internetowego archiwum Biuletynu PTI. W przeciągu niecałego półrocza dopracowali koncepcję, przygotowali projekt, ucyfrowili archiwalne numery Biuletynu i zrealizowali system. Niech mi wolno będzie przedstawić autorów przedsięwzięcia, już inżynierów, Teresę Sadowską, Grzegorza Przybyła i Roberta Florka – na zdjęciu tuż po obronie pracy inżynierskiej w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Na razie elektroniczne archiwum Biuletynu obejmuje okres od 1997 roku, gdy Biuletyn zaczął się ukazywać w Informatyce. Wcześniejsze bezcenne numery zredagowane przez panią Barbarę Osuchowską mamy już w formie tekstowej. Zeskanował je swego czasu kol. Borys Czerniejewski. Była to ogromna praca, o której piszemy chyba po raz pierwszy. Uzupełnimy teksty plikami w formacie .pdf i udostępnimy w archiwum w drugim etapie prac. Na razie można znaleźć namiastkę – jeden historyczny numer z 1988 roku. Proszę zwrócić uwagę, że szata graficzna, a przede wszystkim winietka wersji elektronicznej zmienia się zgodnie z drukowanym oryginałem. Zapraszamy na stronę www.cs.put.poznan.pl/biuletynpti

Proponuję Państwu zapoznanie się z fragmentami opisu interfejsu ułatwiającego nawigację po elektronicznym archiwum Biuletynu. Nieco zmodyfikowany opis pochodzi z pracy inżynierskiej autorów systemu: Teresy Sadowskiej, Grzegorza Przybyła i Roberta Florka i drukuję go za zgodą autorów.

Ewa Łukasik

 

Interfejs użytkownika internetowego Biuletynu PTI

Strona główna

Na stronie głównej wortalu, w centralnej jego części, jest wyświetlony artykuł (lub artykuły), który został wpisany do bazy ze statusem artykułu ze strony głównej. W lewej kolumnie ekranu znajdują się hiperłącza do wszystkich artykułów aktualnego biuletynu oraz odwołanie do pliku pdf, zawierającego biuletyn w formie umożliwiającej obejrzenie go lub wydrukowanie w formie klasycznej.

Artykuły mogą być opatrzone zdjęciami i rysunkami umieszczonymi w trzech standardowych miejscach. Jeden z nich – „u góry po lewej stronie artykułu” - pokazany został na rysunku. Pozostałe, to "u góry po prawej stronie artykułu" oraz "na dole pod tekstem artykułu”.

Archiwum

Po prawej stronie ekranu znajduje się blok „Archiwum” umożliwiający odwoływanie się do numerów archiwalnych Biuletynu. Rozwijane pole „combo” wyświetla lata, dla których zgromadzono archiwalia. Po wybraniu roku w centralnej części ekranu ukazują się hiperłącza do poszczególnych biuletynów wraz z odnośnikami do plików pdf zawierających biuletyn w formie klasycznej. Pokazuje to kolejny rysunek. Na liście po lewej stronie znajduje się odnośnik do wersji HTML biuletynu, po prawej odnośnik do pliku pdf. Powrót do bieżącego numeru biuletynu umożliwia odnośnik „Bieżący numer” po lewej stronie strony w bloku „Artykuły”.

Wyszukiwanie

Blok „Wyszukiwanie” umieszczony w prawej kolumnie umożliwia kilka sposobów wyszukiwania artykułów zapisanych w bazie. „Szybkie” oznacza wyszukiwanie na podstawie słów kluczowych, tytułów artykułów, nazwisk oraz imion autorów. Wyszukiwanie „dokładne” dotyczy treści artykułów. Możliwe jest również określenie zakresu czasowego biuletynów poddanych przeszukiwaniu. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w formie listy odnośników do numeru biuletynu i tytułu artykułu.

Wyszukiwać można również zdjęcia, dla których przechowuje się w bazie ich tytuły i słowa kluczowe. Znalezione zdjęcia są wyświetlone w postaci miniaturek Po wybraniu miniaturki w osobnym oknie wyświetla się zdjęcie w formie powiększonej. Na rysunku został przedstawiony przykładowy wynik wyszukiwania zdjęć na podstawie hasła "tort".

Zmiana szaty graficznej

Wortal biuletynu PTI stara się odwzorować jak najwierniej oryginalny wygląd biuletynu. Dlatego też wraz ze zmieniającą się winietką i kolorami biuletynu zmienia się również wygląd strony – przykłady pokazują kolejne rysunki.

Biuletyn w sprzęcie przenośnym

Archiwum Biuletynu można przeglądać nie tylko w komputerach stacjonarnych i laptopach, lecz także za pomocą palmtopów i multimedialnych telefonów komórkowych, co pokazano na kolejnych dwóch rysunkach.

 

Strona główna internetowego Biuletynu PTI Wybór rocznika Biuletynu z Wynik wyszukiwania hasła Wynik wyszukiwania zdjęć opisanych hasłem Archiwalny biuletyn PTI - luty/marzec - 1988 Archiwalny biuletyn PTI - marzec 2002 Archiwalny biuletyn PTI - styczeń 2003 Biuletyn PTI w palmtopie i telefonie komórkowym
ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa