Polskie Towarzystwo Informatyczne
3-4 / 210-211 rok XXIII | marzec - kwiecień 2004
Artykuły

· Strona główna

· Od Redakcji

· PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej

· Marek Hołyński w Zarządzie TVP S.A.

· XX Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

· Posiedzenie Zarządu Głównego PTI 17 stycznia 2004 roku

· Branżowy Punkt Kontaktowy 6. PR Unii Europejskiej przy PTI

· Impresje Mrągowskie 2003 - wyjaśnienie

· Telewizja w Klubie Informatyka

· ECDL w Mykanowie

· PTI na Mazowieckim Forum Samorządowym w Ryni

· V Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim

· Nowi członkowie PTI

· ( pdf - 867 KB )
Posiedzenie Zarządu Głównego PTI 17 stycznia 2004 roku

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Zarządu Głównego PTI poświęcono omówieniu planowanych na 2004 rok przedsięwzięć. ZG w podjętej uchwale jednogłośnie upoważnił kol. Borysa Czerniejewskiego do prowadzenia w 2004 roku działalności Branżowego Punktu Kontaktowego programów Unii Europejskiej przy PTI. Przedyskutowano wymagania i zasady wydawania przez PTI certyfikatu "Zarządzanie Projektami Informatycznymi". Certyfikacja ma na celu potwierdzenie kompetencji kandydata w zakresie zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi (ZPI) i jest procesem wieloetapowym (ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.pti.org.pl/certyfikaty). Ustalono, że pierwsze certyfikaty otrzymają absolwenci Studium Podyplomowego PTI.

ZG powierzył kol. Piotrowi Fuglewiczowi zadanie przygotowania merytorycznego XX Jubileuszowych Spotkań PTI w Mrągowie. Omówiono również program zaplanowanych na 2004 rok konferencji. Są nimi:

- konferencja Sekcji Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji organizowana przez prof. A. Szewczyk,

- konferencja "Informatyk Zakładowy",

- XVI Szkoła Górska PTI,

- VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO.

Nie odbędzie się organizowana tradycyjnie przez koło Gdańskie konferencja „Zastosowania Informatyki w Rachunkowości i Finansach”, ze względu na pełne zaangażowanie członków koła w przygotowanie VI KKIO.

Przyjęto prowizorium budżetowe (przyjęcie budżetu na rok 2004 zaplanowano na posiedzenie marcowe ZG)

Oddziałowi Wielkopolskiemu powierzono powołanie nowego koła PTI w Bydgoszczy. Ustalono, że czasopismo „Pro Dialog” będzie rozsyłane bezpośrednio do członków PTI przez wydawnictwo NAKOM. Przyjęto jednogłośnie nowych członków PTI (lista ich nazwisk ukazała się w poprzednim numerze Biuletynu).

Na podstawie protokołu Jacka Staworzyńskiego
przygotowała E.Ł.

ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa