Polskie Towarzystwo Informatyczne
3-4 / 210-211 rok XXIII | marzec - kwiecień 2004
Artykuły

· Strona główna

· Od Redakcji

· PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej

· Marek Hołyński w Zarządzie TVP S.A.

· XX Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

· Posiedzenie Zarządu Głównego PTI 17 stycznia 2004 roku

· Branżowy Punkt Kontaktowy 6. PR Unii Europejskiej przy PTI

· Impresje Mrągowskie 2003 - wyjaśnienie

· Telewizja w Klubie Informatyka

· ECDL w Mykanowie

· PTI na Mazowieckim Forum Samorządowym w Ryni

· V Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim

· Nowi członkowie PTI

· ( pdf - 867 KB )
3. Kongres Informatyki Polskiej
POSTSCRIPTUM 3. KIP

Informatycy dopisali PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej

Konferencja PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej "Polska Informatyka za 5 minut w Unii Europejskiej - Szansa dla polskich informatyków", która odbyła się w Warszawie 6 kwietnia br. w hotelu Victoria Sofitel, zakończyła się pełnym sukcesem. Przy bardzo wysokiej frekwencji uczestników zrealizowano wszystkie zaplanowane panele dyskusyjne:

  • Program informatyzacji Polski w eEurope 2010 - przedstawione przez dr inż. Wacława Iszkowskiego wyniki europejskiego programu eEurope 2005 oraz stan prac nad eEurope 2010 skomentowali Włodzimierz Marciński i Tomasz Sielicki,
  • Odpowiedzialność zawodowa informatyków - omówioną przez prof. Zdzisława Szyjewskiego problematykę zawodowej certyfikacji informatyków oraz związane z tym problemy etyki zawodowej komentowali Piotr Fuglewicz, Wacław Iszkowski i Zbigniew Skotniczny,
  • Internet a społeczeństwo informacyjne - zainicjowana przez Aleksandra Frydrycha dyskusja wokół problematyki rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w której wzięli udział dr inż. Jacek Szymona, Mariusz Gaca i Piotr Waglowski, dotyczyła głównie problematyki usług publicznych i prawa własności wobec obiektów cyfrowych
  • Edukacja - w prowadzonym przez dr inż. Małgorzatę Kalinowską-Iszkowską panelu nt. edukacji profesorowie Ryszard Tadeusiewicz i Jan Madey omówili problemy certyfikacji i akredytacji uczelni wyższych, zaś Marek Miłosz przedstawił problematykę komputerowego prawa jazdy - ECDL (European Computer Driving Licence), które już się przekształca w ICDL (International...).

Na zakończenie uczestnicy konferencji uchwalili List Otwarty zawierający najważniejsze tezy konferencji.

Tekst ze strony kongresowej www.kongres.org.pl

Na stronie zamieszczono również program
i prezentacje .ppt wystąpień

List otwarty Uczestników PostScriptum 3. Kongresu Informatyki Polskiej

Dziesięć miesięcy po zakończeniu obrad 3.Kongresu Informatyki Polskiej w Poznaniu jego uczestnicy zebrali się ponownie, by skonfrontować wnioski z obrad Kongresu i przedyskutować aktualność 12 zaleceń z Raportu opracowanego po 3.Kongresie Informatyki Polskiej.

Na 25 dni przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej jest rzeczą oczywistą że obecnie bardziej niż kiedykolwiek do tej pory budowa nowoczesnej infrastruktury informacyjnej oraz wypełnianie jej użytecznymi dla obywateli treściami jest jednym z kluczowych warunków efektywnego wykorzystania historycznej szansy, jaką niesie naszemu krajowi członkostwo w Unii.

Rozwój infrastruktury informacyjnej wymaga zrównoważonego rozwoju infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej stając się jednym z istotnych fundamentów wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego. Wolne tempo jej rozwoju grozi pozostawaniem Polski w gronie maruderów Unii Europejskiej.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu programu eEurope 2010 starając się wpisać do niego zadania użyteczne dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wobec przesunięcia priorytetów Strategii Lizbońskiej należy usilniej niż do tej pory negocjować zapisy, które pozwolą na efektywne korzystanie z funduszy unijnych wspomagających rozwój infrastruktury informacyjnej kraju.

Dziś widzimy, że tematyka etyki biznesu - jeden z najbardziej widocznych nurtów obrad 3.Kongresu - stanowiła antycypację tendencji obejmującej kręgi wykraczające daleko poza środowisko informatyczne. W naszym środowisku konieczne są skuteczne działania likwidacji takich zjawisk jak prowadzenie przetargów bez rozstrzygnięć czy oczekiwanie nieformalnych gratyfikacji za wybór oferty.

Jakość polskiego rynku informatycznego zależy od jakości kadr profesjonalnych informatyków. Istnieje jednak dysonans między edukacją a potrzebami rynku. Uczelnie powinny zmodyfikować programy nauczania informatyki zgodnie z potrzebami unijnego rynku informatycznego.

Środowisko informatyczne zamierza wprowadzić system certyfikowania umiejętności informatycznych oraz zakres odpowiedzialności inżynierskiej. Konieczne staje się też opracowanie systemu specjalizacji zawodowej na wzór tych dyscyplin inżynierskich, w których takie systemy już istnieją. Uczestnicy Postscriptum 3.Kongresu Informatyki Polskiej potwierdzają aktualność wszystkich "12 zaleceń 3.Kongresu Informatyki Polskiej" stwierdzając , że ich realizacja jest jednym z istotniejszych warunków sukcesów Polski w Unii Europejskiej.

ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa