Polskie Towarzystwo Informatyczne
3-4 / 210-211 rok XXIII | marzec - kwiecień 2004
Artykuły

· Strona główna

· Od Redakcji

· PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej

· Marek Hołyński w Zarządzie TVP S.A.

· XX Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

· Posiedzenie Zarządu Głównego PTI 17 stycznia 2004 roku

· Branżowy Punkt Kontaktowy 6. PR Unii Europejskiej przy PTI

· Impresje Mrągowskie 2003 - wyjaśnienie

· Telewizja w Klubie Informatyka

· ECDL w Mykanowie

· PTI na Mazowieckim Forum Samorządowym w Ryni

· V Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim

· Nowi członkowie PTI

· ( pdf - 867 KB )
PTI na Mazowieckim Forum Samorządowym w Ryni

W dniach 18-20 marca 2004 roku, w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim odbyło się MAZOWIECKIE FORUM SAMORZĄDOWE
„e- GMINA”.
Myślą przewodnią Forum była informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Patronat honorowy objął Józef Oleksy, wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedstawiciele Gospodarzy Mazowsza - Wojewody i Marszałka czynnie uczestniczyli w sesjach plenarnych. Obsługę informatyczną z ramienia Wojewody sprawował Wojewódzki Ośrodek Informatyki z Warszawy - WOI, wraz ze swoimi Oddziałami terenowymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach..

Poza sesjami plenarnymi i stolikami eksperckimi, po raz pierwszy odbywały się zajęcia warsztatowe w zespołach, na których każdy z uczestników miał okazję samodzielnej pracy przy komputerze. Liderzy samorządowi – czyli prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie bardzo chętnie z tej formy korzystali.

Sesje plenarne rozpoczęli przedstawiciele Rządu. Wiceminister Nauki i Informatyzacji Wojciech Szewko przedstawiając strategię rządu w zakresie informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego, między innymi wskazał na ważne aspekty projektu ustawy o informatyzacji jednostek pełniących funkcje publiczne. Następnie, w imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego – PTI, Marek Miłosz ‑ Ogólnopolski Koordynator ECDL ‑ wspaniale przekazał ideę i cele Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych . Wygłosił wykład zatytułowany: „Certyfikat umiejętności komputerowych przepustką do e-Europy”. Temat tego wykładu praktycznie był realizowany na warsztatach, zaś w rozmowach kuluarowych z pracownikami WOI - członkami PTI, omawiano sposób realizacji tej idei..

Z pozostałych sesji na podkreślenie zasługuje wspólne przedsięwzięcie, jakim jest budowa portalu Wrota Mazowsza. W celu realizacji tego przedsięwzięcia wcześniej zostało podpisane porozumienie pomiędzy wojewodą a marszałkiem.

Zajęcia warsztatowe w zespołach rotacyjnych bardzo ożywiły atmosferę Forum. W sali, w której odbywała się symulacja komputerowa „e-Urzędu”, kadra kierownicza miast i gmin z 30 komputerów jednocześnie wprowadzała pisma do urzędu i śledziła procedurę ich załatwiania. Symulacja odbywała się na zasobach Urzędu Miasta Płońska, który pracując z profesorem Zenonem Bińkiem, jest w trakcie dostosowywania urzędu do elektronicznej obsługi interesanta. Koncepcję "e- urzędu" omówili również przedstawiciele firmy ARAM z Warszawy oraz firmy ZETO z Koszalina. Pani Sarcotti podjęła próbę zademonstrowania obsługi klienta w czasie rzeczywistym korzystając z obsługi e-urzędu ‑ merostwa we Francji. W innych salach, gdzie zapewniono szerokopasmowy dostęp do internetu, przy 20 komputerach, uczestnicy surfowali po interecie odwiedzając miejsca, które odpowiadały tematowi warsztatów: „Interent jako narzędzie zarządzania urzędem”. W kolejnej sali, przy 20 komputerach odbywała się symulacja nauczania na odległość – e-learning.

Obecność na Forum Jerzego Nowaka - Sekretarza Generalnego PTI oraz Andrzeja Króla - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTI, uświadomiła uczestnikom rolę informatyki, jako głównej siły wyporu do zastosowania i rozwoju nowoczesnej organizacji i zarządzania urzędem. W rozmowach kuluarowych przedstawiciele PTI, oprócz sympatycznej atmosfery wzbudzili świadomość, iż technologie informatyczne prawidłowo zastosowane podnoszą jakość obsługi Klienta oraz pracy urzędnika

Organizatorem tego bardzo pożytecznego Forum była Mazowiecka Wszechnica Obywatelska i EDYTOR S.A.

Barbara Jank
Koordynator ds. Marketingu Wojewódzkiego
Ośrodka Informatyki w Warszawie
we współpracy z Tadeuszem Bukowskim -
kierownikiem WOI w Ciechanowie

zajęcia warsztatowe wójtowie na sesji plenarnej Jerzy Nowak i Andrzej Król wśród organizatorów
ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa