Polskie Towarzystwo Informatyczne
NUMER ARCHIWALNY:     205 / XXII | czerwiec 2003
Artykuły

· Bieżący numer


· Strona główna

· Jubileusz Profesora Władysława M. Turskiego

· Program 3. Kongresu Informatyki Polskiej

· XX KONKURS PTI

· ( pdf - 1265 KB )prof. Władysław M.Turski   

Jubileusz Profesora Władysława M. Turskiego

W dniach 5-13 kwietnia 2003 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja ETAPS 2003 (European Joint Conferences on Theory and Practice of Software), zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy Fundacji Rozwoju Informatyki. W dniu 6 kwietnia 2003 r. w ramach tej konferencji odbyła się. uroczysta sesja naukowa SE-WMT, dedykowana prof. Władysławowi 94. Turskiemu z okazji Jego 65. urodzin.

Sesja SE-WMT odbyta się na terenie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Rozpoczął ją i poprowadził po angielsku prof, Jan Madey, organizator tej imprezy, Po powitaniach przedstawił sylwetkę. Jubilata i poprosił dr Hannę Kuzińską, Wiceminister MENiS, o udekorowanie profesora Turskiego przyznanym mu Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Kolejnym punktem programu było wystąpienie samego Jubilata, który z dużym poczuciem humoru przedstawił swoją drogę, życiową oraz dokonania naukowe,

Drogiemu Jubilatowi gratulacje złożyli: JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof, Piotr Węgleński, Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, prof, Stefan Jackowski, a także Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prof. Zdzisław Szyjewski.

Po przerwie odbyły się. dwie sesje merytoryczne, zatytułowane „Structured Programming: The Hard Core of Software Engineering", które poprowadzili profesorowie Brian Randell i Tom Maibaum z Wielkiej Brytanii,

Referaty wygłaszali światowej sławy informatycy:

1. Michael Jackson - Why Software Writing Is Difficult and Will Remain So.

2. Dewayne ferry — Abstraction — the Hard Core of Software Engineering.

3. Manny Lehman — Towards a Formal Theory of Software Evolution.

4. Niklaus Wirth - EBNF: A Case Study of Simplicity .

5. Tony Hoare. — A Calculus of Compensations for Long Running Transactions.

6. Cliff Jones — Operational Semantics Revisited.

7. Michel Sintzoff — Control Systems vs Reactive Systems. Po każdym referacie odbywały się krótkie dyskusje,

Na koniec sesji SE-WMT międzynarodowe jury oceniło dotychczasową dzia-łalność Profesora i uroczyście wręczyło Jubilatowi medal „San Serafino Order of Purity and Truth", Profesor Turski serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom sesji, a wykładowców i organizatorów obdarował pamiątkowymi nożykami do rozcinania papieru. Zgodnie z tradycją obdarowani „musieli" wykupić „ostre" prezenty za symboliczne grosiki.

Wieczorem odbyło się spotkanie towarzyskie w Pałacu Kazimierzowskim na Krakowskim Przedmieściu 26/28. Spotkanie rozpoczęło się lampką wina, a następnie wszyscy zaproszeni goście przeszli do klubu, by zasiąść w gronie 40 osób przy jednym rodzinnym stole. Wspotkaniu wzięta udział obok."Profesora Jego najbliższa Rodzina, zagraniczni wykładowcy sesji SE-WMT, władze Wydziału, najbliżsi współpracownicy, koledzy, byli doktoranci Profesora, Były wspominki, zagraniczni goście chętnie wracali do wydarzeń sprzed 20-30 lat, wspominali wspólne spotkania z Profesorem w kraju i za granicą, Wynikiem przeprowadzonego minikonkursu na najdłuższą znajomość i współpracę z Jubilatem mógł się pochwalić prof, Andrzej J, Blikle, Byty toasty i bardzo dobre jedzenie,

Na koniec spotkania Jubilat serdecznie podziękował wszystkim za życzenia i za całodzienny udział w uroczystościach na Wydziale.

Należy podkreślić wspaniałą organizację i radość wszystkich osób z udziału w uroczystościach jubileuszowych Profesora Władysława M. Turskiego. Wszyscy zagraniczni wykładowcy sesji SE-WMT przyjechali specjalnie na tę uroczystość z USA i różnych zakątków Europy. Przygotowane przez nich referaty zostały wydane w ramach materiałów konferencyjnych ETAPS, ale jest też planowany specjalny numer czasopisma Information Processing Letters, dedykowany prof, Turskiemu, W tych materiałach jest również referat „Structured Programming: A Minor Part of Software Engineering", profesora D. L. Parnasa, który jednak nie mógł wziąć udziału w uroczystościach,

Zygmunt Mazur

Od Redaktora

Z wielkim wzruszeniem zamieszczam materiały dotyczące jubileuszu Profesora Władysława M. Turskiego. Wszak Biuletyn PTI, który od kilku lat redaguję, to Profesora pomysł i wieloletnia twórcza obecność na jego łamach. Obecność ta w niepowtarzalny sposób konsolidowała rodzące się środowisko polskich informatyków. Niech redaktorowi Biuletynu PTI wolno będzie złożyć Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji Jubileuszu oraz najlepsze życzenia na przyszłość.

Ewa Łukasik

Więcej zdjęć z uroczystości w galerii pod adresem: http://www.mimuw.edu.pl/etaps03/Gallery/ .

List Okolicznościowy


ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa