Polskie Towarzystwo Informatyczne
NUMER ARCHIWALNY:     NUMER 9 (158) ROK XVII PAŹDZIERNIK 1998
Artykuły

· Bieżący numer


· Strona główna

· PIOTR FUGLEWICZ WICEPREZYDENTEM CEPIS-u

· MRĄGOWO'98

· SEES'98 Software Engineering Education Symposium

· Jubileuszowa Górska Szkoła PTI

· Od Biuletynu

· ( pdf - 239 KB )50 LAT POLSKIEJ INFORMATYKI 1948-1998 CEPIS PIOTR FUGLEWICZ   


PIOTR FUGLEWICZ WICEPREZYDENTEM CEPIS-u

Trzydziestego sierpnia 1998 roku, podczas odbywającego się w trakcie XV Światowego Kongresu Informatyki IFIP w Wiedniu posiedzenia Rady CEPIS (patrz poprzedni numer Biuletynu oraz http://www.cepis.org/), Piotr Fuglewicz został wybrany na wice-przewodniczącego(Vice-President Professional) Rady Europejskich Profesjonalnych Stowarzyszeń Informatycznych (CEPIS - Community of European Professional Informatics Societies). Rada powierzyła nowemu wiceprzewodniczącemu zakres obowiązków obejmujący sprawy rozwoju i promocji pojęcia profesjonalizmu informatycznego w skali europejskiej.

Piotr Fuglewicz (44 1.) jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ojciec dwóch córek. Właściciel firmy TiP Sp. z o. o., która dostarcza programy do korekty ortograficznej i gramatycznej tekstów dla wszystkich popularnych na rynku narzędzi biurowych (Microsoft, Lotus, WordPerfect). Był prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 1993-1996, od 1996 roku pełni funkcję wiceprezesa. W latach 1990-1994 przedstawiciel Polski w Grupie Roboczej ds. Europejskiej Specjalizacji Zawodowej w Informatyce (PDQF TF - Professional Development and Quali-fication TaskForce). Od 1993 roku członek Rady (Board) CEPIS. Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, współautor książki CASE dla ludzi, doradca Zarządu Computerland SA.

W trakcie tego samego zebrania Rada CEPIS przyjęła do swego składu towarzystwa informatyczne z Estonii, Słowacji i Czech, zwiększając tym samym liczbę krajów, które reprezentowane są przez towarzystwa profesjonalnych informatyków, do 26.

Informacja prasowa Oddziału Górnośląskiego PTIArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa