Sieci Komputerowe
Laboratorium prezentuje informacje od początku powstania sieci, poprzez główną zasadę działania, aż po zaawansowane usługi routingu i nowości (IPv6, WiFi)
 Materiały semestr I
  Link  
Sieci Komputerowe sem.1 (T. Kobus)
Informacje uzupełniające pierwszy semestr zajęć
  Link  
Sieci Komputerowe sem.1 (D.Dwornikowski & A.Stroiński)
Informacje uzupełniające pierwszy semestr zajęć
  Link  
Adresacja IPv4 cz.1 (M.Libuda)
Podstawy adresacji IPv4 wykorzystywanej powszechnie w Internecie. Podstawy podziału adresów i podstawowe pojęcia
  Link  
Adresacja IPv4 cz.2 (M.Libuda)
Zaawansowany podział sieci na podsieci, technologie VLSM i CIDR. Przykładowe zadania
  Link  
Model warstwowy i architektura sieci komputerowej (M.Libuda)
Opis modelu warstwowego ISO/OSI i podstawowe architektury sieci komputerowych
  Link  
Urządzenia sieciowe technologii Ethernet (M.Libuda)
Przedstawienie podstawowych urządzeń sieciowych oraz wykorzystywanych przez nie algorytmów (STP i TB)
  Link  
Protokół ARP (M.Libuda)
Opis protokołu ARP, dlaczego został stworzony oraz jakie ma zalety i wady
  Link  
Konfiguracja systemu Linux do pracy w sieci IP (M.Libuda)
Podstawowe komendy systemu Linux służące do konfiguracji ustawień sieciowych (ifconfig, route, ip)
  Link  
Statyczny wybór trasy w systemie Linux (M.Libuda)
Omówienie statycznego wyboru trasy oraz przykładowa trasa stworzona w systemach Linux'owych
  Link  
Statyczny wybór trasy w ruterach Cisco (M.Libuda)
Podstawy routerów firmy Cisco, sposób konfiguracji adresów IP oraz ustalanie statycznych tras
  Link  
Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco (T.Kobus)
Wykorzystanie routerów Cisco do pokazania działania protokołu dynamicznego routingu (OSPF)
  Link  
DEPRECATED. Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco (M.Libuda)
Wykorzystanie routerów Cisco do pokazania działania protokołu dynamicznego routingu (RIP) DEPRECATED
  Link  
Filtracja pakietów w systemie Linux (M.Libuda)
Podstawy zapory sieciowej systemu Linux, składnia polecenia i podstawowe użycie
  Link  
Przepływ pakietów poprzez zaporę sieciową IPTABLES
Diagram obrazujący przepływ pakietów IP poprzez zaporę sieciową IPTables
  Link  
Translacja adresów sieciowych w systemie Linux (M.Libuda)
Wykorzystanie zapory sieciowej systemu Linux do utworzenia reguł odpowiedzialnych za translację adresów IP (NAT)
  Link  
Adresacja IPv6 (M.Libuda)
Podstawy adresacji IPv6 oraz konfiguracja tuneli IPv6-IPv4 na systemie Linux
  Link  
Konfiguracja sieci bezprzewodowej w trybie ad hoc (M.Kalewski)
Konfiguracja bezprzewodowej sieci ad-hoc w systemie Linux, wykorzystanie podstawowego szyfrowania WEP
  Link  
Konfiguracja sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem punktu dostepowego (M.Kalewski)
Konfiguracja punktu dostępowego i kart bezprzewodowych oraz wykorzystanie podstawowego szyfrowania WEP
 Materiały semestr II
  Link  
Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem interfejsu gniazd BSD (M.Kalewski)
Podstawowe informacje dotyczące funkcji języka C wykorzystywane przy komunikacji sieciowej
  Link  
Konfiguracja sieci VLAN (M.Libuda)
Konfiguracja przełączników firmy Cisco w celu zobrazowania możliwości sieci wirtualnych
  Link  
Wprowadzenie do pakietu Quagga/Zebra (M.Libuda)
Wprowadzenie do pakietu Quagga, który umożliwia obsługę dynamicznych protokołów routing w systemie Linux
  Link  
Konfiguracja protokołu OSPF w systemie Linux (M.Libuda)
Podstawowe informacje na temat dynamicznego protokołu routingu OSPF oraz stworzenie prostej sieci opartej o routery Cisco i pakiet Quagga
  Link  
OSPF - schemat (P.Sasak)
Schemat sieci do zajęć dotyczących protokołu OSPF
  Link  
Konfiguracja protokołu BGP w systemie Linux (M.Libuda)
Podstawowe informacje na temat dynamicznego protokołu routingu BGP oraz stworzenie prostej sieci opartej o routery Cisco i pakiet Quagga
  Link  
Konfiguracja serwera DNS w systemie Linux (M.Libuda)
Podstawowa konfiguracja serwera nazw - BIND9
  Link  
Konfiguracja sieci wirtualnych w ramach sieci bezprzewodowej (M.Kalewski)
Zaawansowana konfiguracja punktu dostępowego umożliwiająca wykorzystanie możliwości sieci wirtualnych w środowisku bezprzewodowym
  Link  
Konfiguracja protokolu Multicast (M.Libuda)
Konfiguracja przelacznikow do pracy z wykorzystaniem protokolu i adresacji Multicast i prezentacja aplikacji wykorzystujacych ta technologie
  Link  
Ksztaltowanie ruchu w sieciach z wykorzystaniem systemu linux (M.Kalewski)
Podstawy kształtowania ruchu z wykorzystaniem technologii QoS w systemie Linux
  Link  
Konfiguracja polaczenia mostowego sieci bezprzewodowej (M.Kalewski)
Zbudowanie bezprzewodowego mostu miedzy dwoma sieciami przewodowymi przy użyciu dedykowanych urządzeń
  Link  
Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem środowiska Qt (M.Kalewski) [DEPRECATED]
Wykorzystanie środowiska QT do stworzenia prostej aplikacji wykorzystującej usługi sieciowe
  Link  
Konfiguracja protokołu PPP w systemie Linux (M.Libuda) [DEPRECATED]
Podstawy konfiguracji połączeń PPP w systemie Linux z wykorzystaniem modemów analogowych i kabli null-modem
 Materiały rozszerzające
  Link  
Dynamiczne VLAN-y w systemie Linux i Cisco
Konfiguracja serwera pod Linux-em oraz konfiguracja przełączników Cisco do korzystania z dynamicznych VLAN-ów
 Przykładowe programy
  Link  
Proste użycie gniazd BSD w trybie TCP
Proste programy wykorzystujące funcje języka C do komunikacji sieciowej (klient i serwer) w trybie TCP
  Link  
Klient i Serwer w trybie UDP
Proste programy wykorzystujące połączenie datagramowe
  Link  
Użycie funkcji select
Prosty program prezentujący wykorzystanie funkcji SELECT do obsługi wielu gniazd sieciowych
  Link  
Klient DayTime w QT
Pełna wersja klienta DayTime napisana w środowisku QT
  Link  
Klient DayTime z wykorzystaniem WinSock
Dodać bibliotekę "ws2_32.lib" w Property->Linker->Command Line->Addtional options
  Link  
Projekt Visual Studio
Klient usługi DayTime dla Windows, projekt w Visual Studio
 Zadania
  Link  
Tematy Projektów Zaliczeniowych
Tematy projektów do wykonania na drugim semestrze Sieci Komputerowych
  Link  
Przykładowy projekt
realizacja gry logicznej - autor: Tomasz Pawlak
  Link  
Przykładowy projekt
realizacja gry logicznej - autorzy: Marek Chodorowski i Szymon Lankiewicz
  Link  
Przykładowy projekt
zdalna administracja zapory sieciowej - autor: Jędrzej Solecki
 Materiały SK mss
  Link  
Adresacja IPv4 cz.1 (M.Libuda)
Podstawy adresacji IPv4 wykorzystywanej powszechnie w Internecie. Podstawy podziału adresów i podstawowe pojęcia
  Link  
Adresacja IPv4 cz.2 (M.Libuda)
Zaawansowany podział sieci na podsieci, technologie VLSM i CIDR. Przykładowe zadania
  Link  
Konfiguracja systemu Linux do pracy w sieci IP (M.Libuda)
Podstawowe komendy systemu Linux służące do konfiguracji ustawień sieciowych (ifconfig, route, ip)
  Link  
Urządzenia sieciowe technologii Ethernet (M.Libuda)
Przedstawienie podstawowych urządzeń sieciowych oraz wykorzystywanych przez nie algorytmów (STP i TB)
  Link  
Protokół ARP (M.Libuda)
Opis protokołu ARP, dlaczego został stworzony oraz jakie ma zalety i wady
  Link  
Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem interfejsu gniazd BSD (M.Kalewski)
Podstawowe informacje dotyczące funkcji języka C wykorzystywane przy komunikacji sieciowej
  Link  
Konfiguracja sieci bezprzewodowej w trybie ad hoc (M.Kalewski)
Konfiguracja bezprzewodowej sieci ad-hoc w systemie Linux, wykorzystanie podstawowego szyfrowania WEP
  Link  
Konfiguracja sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem punktu dostepowego (M.Kalewski)
Konfiguracja punktu dostępowego i kart bezprzewodowych oraz wykorzystanie podstawowego szyfrowania WEP
  Link  
Statyczny wybór trasy w systemie Linux (M.Libuda)
Omówienie statycznego wyboru trasy oraz przykładowa trasa stworzona w systemach Linux'owych
  Link  
Statyczny wybór trasy w ruterach Cisco (M.Libuda)
Podstawy routerów firmy Cisco, sposób konfiguracji adresów IP oraz ustalanie statycznych tras
  Link  
Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco (M.Libuda)
Wykorzystanie routerów Cisco do pokazania działania protokołu dynamicznego routingu (RIP)
 Materiały SUM - zaoczni
  Link  
Adresacja IPv4 cz.1 (M.Libuda)
Podstawy adresacji IPv4 wykorzystywanej powszechnie w Internecie. Podstawy podziału adresów i podstawowe pojęcia
  Link  
Adresacja IPv4 cz.2 (M.Libuda)
Zaawansowany podział sieci na podsieci, technologie VLSM i CIDR. Przykładowe zadania
  Link  
Konfiguracja systemu Linux do pracy w sieci IP (M.Libuda)
Podstawowe komendy systemu Linux służące do konfiguracji ustawień sieciowych (ifconfig, route, ip)
  Link  
Statyczny wybór trasy w systemie Linux (M.Libuda)
Omówienie statycznego wyboru trasy oraz przykładowa trasa stworzona w systemach Linux'owych
  Link  
Statyczny wybór trasy w ruterach Cisco (M.Libuda)
Podstawy routerów firmy Cisco, sposób konfiguracji adresów IP oraz ustalanie statycznych tras
  Link  
Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco (M.Libuda)
Wykorzystanie routerów Cisco do pokazania działania protokołu dynamicznego routingu (RIP)
 
02:14 26/07/2021"
Lipca 26, 2021
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Anna, Bartolomea,
Grażyna, Mirosława
Do końca roku zostało 159 dni