Ogólne warunki zaliczenia laboratoriów

Wymagania:

 • frekwencja
 • usprawiedliwienia tylko na następnych zajęciach po chorobie
 • specyficzne dla każdego przedmiotu
 

Semestry 3 i 4 Studiów Dziennych Inżynierskich

Laboratorium Sieci Komputerowych ma przekazać wiedzę potrzebną do swobodnego budowania sieci komputerowych, prostego ich zarządzania. Zaawansowane metody budowy tablic tras i wykorzystywanie prostych sieci bezprzewodowych

Zaliczenie - semestr I:

 • niezapowiedziane kartówki
 • Kolokwium na koniec semestru

Zaliczenie - semestr II:

 • niezapowiedziane kartówki
 • Kolokwium na koniec semestru
 • Projekt - implementacja wybranego zadania, termin oddania: 1 stycznia
 

Semestr 7 Studiów Dziennych Inżynierskich

Semestr 6 Studiów Zaocznych Inżynierskich

Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych przekazuje wiedzę rozszerzającą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa sieci i systemów/aplikacji

Zaliczenie:

 • Sprawozdania z zajęć
 • Kolokwium na koniec semestru
 

Semestr 9 Studiów Dziennych Magisterskich, specjalność SKiSR

Semestr 3 Studiów Zaocznych Magisterskich, specjalność SKiSR

Laboratorium Zarządzania przedstawia problematykę zarządzania sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi. Przedstawione zostają aplikacje do zarządzania i sposób ich konfiguracji/instalacji

Zaliczenie:

 • Niezapowiedziane kartkówki
 • Prezentacja z tematu uzgodnionego z prowadzącym zajęcia
 • Projekt - implementacja agenta protokołu SNMP
 
09:05 19/04/2019"
April 19, 2019
Friday
 257 days till end of year.