Polskie Towarzystwo Informatyczne
1 - 2 / 218-219 rok XXV | styczeń - marzec 2006
Archiwum
Menu chronologiczne Menu tematyczne


  
Serdecznie witamy na stronach Archiwum Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 
Pomysł Archiwum PTI zrodził się dzięki współpracy długoletniej redaktor Biuletynu PTI Pani dr inż. Ewy Łukasik oraz autora projektu (jeszcze) inż. Grzegorza Przybyła.
Archiwum jest tworzone w ramach prowadzonej przez autora pracy magisterskiej, której finalizacja niedługo nastąpi.
Zamysłem projektu było zgromadzenie wszystkich Biuletynów PTI w jednej formie i miejscu oraz wszelkich innych treści stanowiących historię Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Biuletyny PTI były cichym świadkiem i uczestnikiem przeszło 26 letniej działalności Stowarzyszenia, dlatego najlepiej oddadzą jego charakter na przestrzeni tego wyjątkowego czasu.
Pozostałe materiały, takie jak galerie zdjęć i nagrań wideo, abstrakty Pro Dialogu, sprawozdania z działalności, uchwały, relacje z kongresów, zawodów i spotkań organizowanych przez PTI zostaną sukcesywnie uzupełniane w kolejnym etapie projektu archiwum, przy wsparciu wszystkich członków PTI. Funkcjonalnością archiwum będzie w przyjazny sposób gromadzić treści stanowiące PTI i udostępniać dla dobra organizacji.
 
 
Po lewej stronie okna w bloku Archiwum mamy menu – dające nam dostęp do wszystkich zarchiwizowanych treści systemu. Menu występuje domyślnie w trybie chronologicznym , oraz po wyborze w trybie tematycznym, gdzie poszczególne rodzaje dokumentów posiadają swoją chronologiczną formę bez mieszania się z innymi dokumentami. 
W pierwszym przypadku po wyborze na przykład roku 2004, następnie przedziału 2004/03/04 uzyskujemy dostęp do Biuletynu z tego okresu, bądź galerii z 2004/06. Wybór końcowego linka wywoła żądaną treść na środek strony.
W drugim przypadku – menu tematycznego – wybieramy interesującą nas treść, na przykład Wideo, następnie okres zarejestrowania 2007/05, na ekranie pojawi się miniaturka filmu wraz z jego opisem, jeśli klikniemy na niego, ze strony wyłoni się odtwarzacz wideo, a reszta strony zostanie przyciemniona. Podobną specyfikę mają również galerie zdjęć.
Po prawej stronie mamy do dyspozycji dokładny opis postępowania z każdą przechowywaną w archiwum treścią (* w trakcie tworzenia) w bloku Tutorial.
Wyszukiwarka zgodnie z intuicyjnym opisem pozwala na przeszukiwanie wszystkich zgromadzonych materiałów. Pozwala również na zawężenie poszukiwań, co do treści i daty powstania dokumentu.
Ostatnia sekcja zawiera blok kontaktów z autorem projektu, oraz hiper-linki do stron PTI oraz współpracującej z Oddziałem Wielkopolskim PTI Politechniki Poznańskiej.
 
PTI jest stowarzyszeniem istniejącym od 23 maja 1981r. Skupiającym ponad 1500 członków – specjalistów wielu dziedzin związanych z informatyką, zarówno wybitny teoretyków jak i doświadczonych praktyków tej dziedziny wiedzy. Jego cele to między innymi: popieranie działalności naukowej i naukowo technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki, podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym, popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań, reprezentowanie członków Towarzystwa.


Archiwum PTI Ewa Łukasik ( elukasik@cs.put.poznan.pl) Grzegorz Przybył ( grzegorz.przybyl@wp.pl ) www.pti.org.pl Kontakt PTI ( pti@pti.org.pl )
Tutorial


Tutorial

Wyszukiwanie

Całość
tylko prodialog
tylko biuletyny
tylko konferencje
tylko multimedia
tylko sprawozdania
tylko uchwały
tylko zawody
tylko zjazdy
pozostałe treści

Rodzaj przeszukiwania
Słowa kluczowe
Pełen tekst

pelen zakres dat
ograniczony zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa

+ - D A