Powrót do strony głównej

SPIS PUBLIKACJI

Stan na dzień 18 czerwca 2018 roku.

horizontal rule

 

  101. (współautor: B. Szyszka) Interval Runge-Kutta Methods with Variable Step Sizes, Numerical Algorithms (w recenzji)
  100. (współautor: M. Jankowska) Interval Versions for Special Kinds of Explicit Linear Multistep Methods, SIAM Journal of Scientific Computing (w recenzji).
  99. (współautorzy: B. Szyszka, T. Hoffmann) An Interval Version of Kuntzmann-Butcher Method for Solving the Initial Value Problem, Computational Methods in Science and Technology (w recenzji).
98. (współautor: T. Hoffmann) Interval Difference Methods for Solving the Poisson Equation, in: Differential and Difference Equations with Applications (editors: S. Pinelas, T. Caraballo, P. Kloeden, J.R. Graef), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 230 (2018), 259–270.
97. (współautor: M. Jankowska) Interval Versions of Milne's Multistep Methods, Numerical Algorithms, DOI: 10.1007/s11075-017-0429-3 (2017).
96. (współautorzy: M. Jankowska, T. Hoffmann) On Interval Predictor-Corrector Methods, Numerical Algorithms 75 (3) (2017), 777–808, DOI: 10.1007/s11075-016-0220-x (2016).
95. (współautor: T. Hoffmann) Solving the Generalized Poisson Equation in Proper and Directed Interval Arithmetic, Computational Methods in Science and Technology 22 (4) (2016), 225–232.
94. (współautorzy: M. Jankowska, T. Hoffmann) Application of an Interval Backward Finite Difference Method for Solving the One-Dimensional Heat Conduction Problem, Control and Cybernetics 44 (4) (2015), 463–480.
93. (współautor: M. Wolf) A Note on the Singh Six-order Variant of Newton's Method, Computational Methods in Science and Technology 21 (4) (2015), 261–264.
92. (redakcja naukowa, współredaktor: M. Morzy) Social Aspects of Business Informatics – Concepts and Applications, Scientific Papers of the Polish Information Processing Society Scientific Council, Poznan-Warsaw 2014, pp. 105.
91. (redakcja naukowa, współredaktor: M. Morzy) Informatyka w zarządzaniu, Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Poznań-Warszawa 2014, stron 163.
90. (współautor: T. Hoffmann) Finding Optimal Numerical Solutions in Interval Versions of Central-Difference Method for Solving the Poisson Equation, Chapter 5 in: Data Analysis – Selected Problems (editors: M. Łatuszyńska, K. Nermend), Scientific Papers of the Polish Information Processing Society Scientific Council, Szczecin-Warsaw 2013, 79–88.
89. (współautorzy: T. Hoffmann, B. Szyszka) Interval Versions of Central Difference Method for Solving the Poisson Equation in Proper and Directed Interval Arithmetic, Foundations of Computing and Decision Sciences 38 (3) (2013), 193–206.
88. (współautor: T. Hoffmann) Solving the Poisson Equation by an Interval Method of the Second Order, Computational Methods in Science and Technology 19 (1) (2013), 13–21.
87. (współautor: B. Szyszka) A Central-Backward Difference Interval Method for Solving the Wave Equation, in: Applied Parallel and Scientific Computing (editors: P. Manninen, P. Öster), Lecture Notes in Computer Science 7782 (2013), 518–527.

XXX. On Realization of Floating-Point Directed Interval Arithmetic, 2012, nie opublikowane.

Pobierz artykuł (format PDF). Rozmiar: 162 kB.

86. A Résumé on Interval Runge-Kutta Methods, Mathematica Applicanda (Matematyka Stosowana) 40 (1) (2012), 39–52.
85. Język programowania Delphi, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2012, stron 577.
84. An Interval Version of the Crank-Nicolson Method – the First Approach, in: Applied Parallel and Scientific Computing (editor: K.Jónasson), Lecture Notes in Computer Science 7134 (2012), 120–126.
83. An Object-Oriented System for Solving the Initial Value Problem by Interval Methods of Runge-Kutta Type, Polish Journal of Environmental Studies 18 (3B) (2009), 243–251.

82. Selected Interval Methods for Solving the Initial Value Problem, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 2009, stron 203.

Pobierz książkę (format PDF). Rozmiar: 1,39 MB.

81. An Interval Difference Method for Solving the Poisson Equation – the First Approach, Pro Dialog 24 (2008), 49–61.

80. (współautorzy: K. Gajda, M. Jankowska, B. Szyszka) A Survey of Interval Runge-Kutta and Multistep Methods for Solving the Initial Value Problem, in: Parallel Processing and Applied Mathematics (editors: R. Wyrzykowski, J. Dongmara, K. Karczewski, J. Wasniewski), Lecture Notes in Computer Science 4967 (2008), 1361–1371.

79. (współautor: M. Jankowska) An Interval Version of the Backward Differentiation (BDF) Method, SCAN 2006 Conference Post-Proceedings, IEEE-CPS Product No. E2821 (2007).

 

78. Multistep Interval Methods of Nyström and Milne-Simpson Types, Computational Methods in Science and Technology 13 (1) (2007), 23–39.

 

77. On Multistep Interval Methods for Solving the Initial Value Problem, Journal of Computational and Applied Mathematics 199 (2007), 229–237.
76. (współautor: M. Jankowska) On Interval Methods of the BDF Type for Solving the Initial Value Problem, Pro Dialog 22 (2007), 39–59.
75. (współautor: K. Gajda) Symplectic Interval Methods for Solving Hamiltonian Problems, Pro Dialog 22 (2007), 27–37.
74. (współautor: M. Jankowska) On Two Families of Implicit Interval Methods of Adams-Moulton Type, Computational Methods in Science and Technology 12 (2) (2006), 109–113.
73. (współautor: J. Kniat) O obliczeniach przedziałowych w systemie Mathematica, Pro Dialog 20 (2005), 81–93.
72. O złożoności obliczeniowej wybranych metod przedziałowych rozwiązywania zagadnienia początkowego, Pro Dialog 20 (2005), 55–70.
71. (współautor: M. Jankowska) Założenia systemu IMM do rozwiązywania zagadnienia początkowego przedziałowymi metodami wielokrokowymi, Pro Dialog 19 (2005), 117–134.

Początek strony

10 pozycji dalej Koniec strony 
70. Implicit Interval Methods for Solving the Initial Value Problem, Numerical Algorithms 37 (2004), 241–251.
69. (współautor: B. Szyszka) On Representations of Coefficients in Implicit Interval Methods of Runge-Kutta Type, Computational Methods in Science and Technology 10 (1) (2004), 5771.

68. (współautorzy: W. Gotycz, G. I. Hruzik, B. Szyszka) TARPAK - program do optymalizacji wtórnego przerobu drewna przy zastosowaniu metod numerycznych, Pro Dialog 18 (2004), 119–130.
67. (współautorzy: G. I. Hruzik, W. Gotycz, B. Szyszka) Zastosowanie metod numerycznych do optymalizacji wtórnego przerobu drewna, Przemysł Drzewny 3 (2004), 2628.
66. (współautorzy: W. Iszkowski et al.) Polska informatyka w Unii Europejskiej,  Raport 3. Kongresu Informatyki Polskiej, 2 – 4 czerwca 2003 roku, Warszawa–Poznań 2003.
65. (współautor: R. Domański) Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CXIII, Warszawa 2003, stron 171.

64. (współautor: M. Jankowska) On Explicit Interval Methods of Adams-Bashforth Type, Computational Methods in Science and Technology 8 (2) (2002), 46–57.

63. An Implementation of the Weidlich Socio-Spatial Dynamics Model – A Practical Approach, in: Cities and Regions in an Enlarging European Union (editor: R. Domański), Studia Regionalia 10 (2002), 29–33.

62. (współautor: M. Jankowska) Implicit Interval Multistep Methods for Solving the Initial Value Problem, Computational Methods in Science and Technology 8 (1) (2002), 17–30.
61. Delphi 5 Professional. Encyklopedia języka programowania Object Pascal i asemblera wewnętrznego, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2001, stron 407 (książka z CD-ROM-em).

Początek strony

10 pozycji bliżej

10 pozycji dalej

Koniec strony          

60. Using Polynomials of Variable Degrees for Solving the Relative N-Body Problem, Computational Methods in Science and Technology 7 (2) (2001), 47–63.
59. Borland Delphi 5 Professional Object Pascal, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2000, stron 1067.

58. (współautorzy: K. Gajda, B. Szyszka) Three- and Four-Stage Implicit Interval Methods of Runge-Kutta Type, Computational Methods in Science and Technology 6 (2000), 41–59.

57. (współautor: A. Marlewski) Programming the Pascal Triangle in DERIVE, Pro Dialog 10 (2002), 67–74.

56. Finding the Integration Interval for Interval Methods of Runge-Kutta Type in Floating-Point Interval Arithmetic, Pro Dialog 10 (2000), 35–45.

55. (współautor: B. Szyszka) One- and Two-Stage Implicit Interval Methods of Runge-Kutta Type, Computational Methods in Science and Technology 5 (1999), 53–65.

54. Nowe elementy języka Object Pascal w pakiecie Borland Delphi 3 i 4. Suplement do wersji 2.0, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1999, stron 274.

53. (współautorzy: K. Gajda, A. Marlewski, B. Szyszka) Założenia systemu zorientowanego obiektowo do rozwiązywania zagadnienia początkowego interwałowymi metodami typu Rungego-Kutty, Pro Dialog 8 (1999), 39–62.

52. (współautorzy: W. Iszkowski et al.) Rozwój informatyki w Polsce – stan, zalecenia, perspektywy, Raport 2. Kongresu Informatyki Polskiej, 30 listopada – 2 grudnia 1998 roku, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1999 (wersja angielska: Development of Information Technology in Poland – Current State, Recommendation, Perspectives, The Report of the 2nd Congress of Polish Information Technology, NAKOM Publishing House, Poznań, Poland 1999).
51. Grafika komputerowa w języku Turbo Pascal, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1998, stron 674 (książka z dyskietką).

Początek strony

10 pozycji bliżej

10 pozycji dalej

Koniec strony          

50. (współautor: A. Marlewski) Interwałowe reprezentacje liczb niemaszynowych w języku Object Pascal, Pro Dialog 7 (1998), 75–100.

49. Object Pascaljęzyk programowania w środowisku Borland Delphi 2.0, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1997, stron 676.
48. 0,1, Pro Dialog 5 (1997), 55–82.
47. (współautorzy: D. Gregulec, J. Kaczmarek) Podstawowe procedury numeryczne w języku Turbo Pascal, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1997, stron 425 (książka z dyskietką).

46. On Searching for Nonlinear Dynamical Equations Describing Problems in Regional Economy, in: Towards the Explanation and Modelling of the Spatial and Regional Dimensions of the Transformation Process (editor: R. Domański), Studia Regionalia 6 (1996), 39–59.

43–45. Borland Pascal 7.0 z elementami programowania, Część II: biblioteka Turbo Vision, łącze programowe do Windows, biblioteka ObjectWindows, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1995, stron 1418 (w trzech woluminach).

42. Programy rezydentne i ich przygotowywanie w języku Turbo Pascal, Pro Dialog 4 (1995), 79–93.

41. Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania, Część II: biblioteka Turbo Vision, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1994, stron 561.

Początek strony

10 pozycji bliżej

10 pozycji dalej

Koniec strony          

40. Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania, Część I: środowiska programowe, język programowania, programy narzędziowe, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1994, stron 907.
39. (współautor: M. Jankowski) System operacyjny MS-DOS 6/6.2 dla początkujących i zaawansowanych, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1994, stron 612.
36–38. Borland Pascal 7.0 z elementami programowania, Część I: środowiska programowe, język programowania, programy narzędziowe, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1994, stron 1332 (w trzech woluminach).

35. Wykorzystanie matrycy Latin II w programach paskalowych, Pro Dialog 2 (1994), 83–86.

34. Obiekty atestujące w bibliotece Turbo Vision 2.0, Pro Dialog 2 (1994), 73–82.

33. Łańcuchy zakończone znakiem pustym w Turbo Pascalu, Pro Dialog 1 (1994), 49–60.

32. Arbitrary Order Numerical Methods Conserving Integrals for Solving Dynamic Equations, Computers & Mathematics with Applications 28 (1994), 33–44.

31. (współautor: M. Jankowski), System operacyjny DR DOS 6.0 dla początkujących i zaawansowanych, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1993, stron 462.

Początek strony

10 pozycji bliżej

10 pozycji dalej

Koniec strony          

30. Programowe sterowanie drukarką laserową i konstruowanie zbiorów znaków – język PCL, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1992, stron 223 (książka z dyskietką).
29. (współautor: M. Jankowski), System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0 dla początkujących i zaawansowanych, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1992, stron 520.

28. WordPerfect: drukowanie polskich liter, PC Kurier 11 (1992), 61–67.

27. (współautorzy: D. Gregulec, J. Kaczmarek), Basic Numerical Procedures in Turbo Pascal for Your PC, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1991, stron 302; Revised Edition for Turbo Pascal 5.0, 5.5 and 6.0: 1992, stron 324 (książka z dyskietkami).
26. Nowe elementy systemu i języka Turbo Pascal w wersji 6.0 z opisem biblioteki Turbo Vision, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1991, stron 388.

25. (współautor: M. Jankowski), Słownik informatyczny angielsko-polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1991, stron 670 + xiv.

24. ChiWriter. Profesjonalny edytor tekstów naukowo-technicznych (wersja 3.16), seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1991, stron 260.
23. Turbo Pascal 5.5, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1990, stron 612; wyd. drugie popr. i uzupeł.: seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1991, stron 592.

22. Arbitrary Order Numerical Solutions Conserving Constants of Motion, Fasciculi Mathematici 19 (1990), 161–173.

21. (współautor: D. Greenspan), Energy Conserving Numerical Solutions of Simplified Turbulence Equations, Technical Report #269, Department of Mathematics, Research Center for Advanced Study, University of Texas at Arlington, Arlington 1990, pp. 18.

Początek strony

10 pozycji bliżej

10 pozycji dalej

Koniec strony          

20. (współautor: D. Greenspan), Arbitrary Order, Hamiltonian Conserving Numerical Solutions of Calogero and Toda Systems, Technical Report #267, Department of Mathematics, Research Center for Advanced Study, University of Texas at Arlington, Arlington 1990, pp. 39; wersja skrócona: Computers & Mathematics with Applications 22 (1991), 11–35.

19. Turbo Pascal 5.0. Suplement do wersji 4.0, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1989, stron 156.
18. Turbo Pascal 4.0. Podstawy systemu i języka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1989, stron 374.
17. Wybrane metody numeryczne rozwiązywania zagadnienia N ciał, seria Rozprawy, Nr 213, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1989, stron 149.

16. Arbitary Order Numerical Solutions Conserving the Jacobi Constant in the Motion near the Equilibrium Points, Celestial Mechanics 40 (1987), 95–110.

15. On Interval Calculations in the n-body Problem, Proceedings of the Polish Symposium on Interval and Fuzzy Mathematics, Poznań, September 4–7, 1986, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 147–162.

14. A Variable Order Method for Solving the Planetary Type n-body Problem, Colloquia Math. Soc. J. Bolyai 50 (1986), 307–325.

13. PL/I Program for Energy Conserving, Arbitrary Order Numerical Solutions of the n-body Problem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyt nr 132 „Papers on Numerical Methods and their Applications” (1985), 99–104.

12. Numerical Solutions of the N-body Problem, D. Reidel Publishing Co., Dordrecht 1985, pp. 242.

11. (współautor: J. Albrycht) Asymptotic Expansion of Total Discretization Error for the Discrete Mechanics Method, Annales UMCS 38 (1984), 1–22.

Początek strony

10 pozycji bliżej

 

Koniec strony          

10. Energy Conserving, Arbitrary Order Numerical Solutions of the n-body Problem, Numerische Mathematik 45 (1984), 207–218.

9. Discrete Mechanics and its Application to the Solution of the n-body Problem, Acta Applicandae Mathematicae 2 (1984), 185–207.

8. Wstęp do programowania w języku PL/I w Jednolitym Systemie, Część II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1983, stron 236; wyd. drugie popr. i uzupeł.: 1985, stron 272.
7. Wstęp do programowania w języku PL/I w Jednolitym Systemie, Część I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1983, stron 318; wyd. drugie popr. i uzupeł.: 1985, stron 352.

6. On Differentiation of Interval Functions, Proceedings of the Polish Symposium on Interval and Fuzzy Mathematics, Poznań, August 26–29, 1983, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 143–158.

5. Discrete Mechanics of Arbitrary Order, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 39 (1983), 159–178.

4. Discrete Hill's Equations, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 37 (1983), 15–24.

3. (współautor: J. Albrycht) Discrete Dynamical Equations in Minkowski Space, International Journal of Theoretical Physics 20 (1981), 821–830.

2. (współautor: J. Albrycht) Orbit Calculations Nearby the Equilibrium Points by a Discrete Mechanics Method, Celestial Mechanics 24 (1981), 391–405.

1. (współautor: J. Albrycht) Practical Remarks on Application of Urabe's Method to Orbit Computation in Celestial Mechanics, Acta Astronomica 29 (1979), 109–114.

Początek strony

10 pozycji bliżej

 

horizontal rule

Powrót do strony głównej