Powrót do strony głównej

KONFERENCJE

 

od 2001 roku

13th International Conference on

Parallel Processing & Applied Mathematics

Białystok, 8–11 września 2019

Organizatorzy: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska,

                         Politechnika Białostocka

referat An Interval Difference Method of Second Order for Solving an Elliptic BVP

(współautorzy:

M. A. Jankowska,

T. Hoffmann)

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 578 kB,

referat The First Approach to the Interval Generalized Finite Difference

(współautor:

M. A. Jankowska)

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 849 kB,

horizontal rule

Informatyka w Zarządzaniu (IwZ 2018)

Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej (Computational Methods in Experimental Economics – CMEE 2018)

Łódź, 29–30 listopada 2018

Organizatorzy: Katedra Informatyki, Uniwersytet Łódzki,

                         Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Uniwersytet Szczeciński,

                         Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

                         Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski,

                         Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

                         Oddział Zachodniopomorski PTI

udział w konferencjach,

członek Rady Programowej konferencji CMEE 2018

horizontal rule

XVII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

Poznań, 11–12 października 2018

Organizatorzy: Polska Sekcja Audio Engineering Society,

                         Oddział Wielkopolski PTI

przy współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

udział w sympozjum

horizontal rule

The 24th IFIP World Computer Congress

Poznań, 17–21 września 2018

Organizatorzy: IFIP (The International Federation for Information Processing),

                         Komitet Informatyki PAN,

                         Politechnika Poznańska,

                         Oddział Wielkopolski PTI

gość honorowy

kongresu (VIP)

horizontal rule

International Conference on Differential and Difference Equations & Applications

Amadora (Portugalia), 5–9 czerwca 2017

Organizator: Military Academy, Amadora

referat Interval Difference Methods for Solving the Poisson Equation

Pobierz referat (forrmat PDF).

Rozmiar: 20,3 MB,

horizontal rule

XVII edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania

X edycja Sejmiku Młodych Informatyków

Computational Methods in Experimental Economics

Informatyka w Zarządzaniu

Międzyzdroje, 17–19 września 2015

Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski PTI,

                         Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Rady

Programowej SMI,

przewodniczenie

wspólnej

inauguracyjnej

sesji plenarnej

horizontal rule

XVI edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania

XXI edycja konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego

IX edycja Sejmiku Młodych Informatyków

XVIII edycja konferencji Przetwarzanie Sygnałów

Poznań, 22–24 września 2014

Organizatorzy: Oddział Wielkopolski PTI,

                         Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej

koordynator konferencji

KKIO, SCR, SMI, SPA,

członek

Komitetu

Programowego KKIO,

członek

Rady

Programowej SMI

horizontal rule

Sejmik Młodych Informatyków 2013

Szczecin, 18–20 września 2013

Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski PTI,

                         Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Rady

Programowej,

przewodniczenie

Sesji Młodych Naukowców,

referat Finding Optimal Numerical Solutions in Interval Versions of Central-Difference Method for Solving the Poisson Equation

(współautor:

T. Hoffmann)

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 1,77 MB,

referat Application of an Interval Backward Finite Difference Method for Solving the One-Dimensional Heat Conduction Problem

(współautorzy:

M. Jankowska,

T. Hoffmann)

Pobierz prezentację (format PDF).

Rozmiar: 789 kB,

horizontal rule

XIV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania – KKIO 2013

Szczecin, 18–20 września 2013

Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski PTI,

                         Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Komitetu

Programowego,

przewodniczenie

sesji Software testing

horizontal rule

X Konferencja Naukowa Informatyka – Sztuka czy Rzemiosło

oraz Warsztaty Szkoleniowe KNWS 2013

Łagów, 10–13 czerwca 2013

Organizator: Instytut Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego

członek

Komitetu

Naukowego

Sejmik Młodych Informatyków 2012

Międzyzdroje, 20–22 września 2012

Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski PTI,

                         Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Rady

Programowej,

udział w konferencji

horizontal rule

XIV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania – KKIO 2012

Kraków, 10–13 września 2012

Organizatorzy: Oddział Małopolski PTI,

                        Katedra Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

członek

Komitetu

Programowego

horizontal rule

Para 2012: Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing

Helsinki, 10–13 czerwca 2012

Organizator: CSC – IT Center for Science, Helsinki

przewodniczenie sesji Minisymposium on HPC Interval Methods,

referat Proper vs. Directed Interval Arithmetic in Solving the Poisson Equation

(współautor:

T. Hoffmann)

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 125 kB.

horizontal rule

IX Konferencja Naukowa Informatyka – Sztuka czy Rzemiosło

oraz Warsztaty Szkoleniowe KNWS 2012

Zielona Góra, 16 maja 2012

Organizator: Instytut Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego

członek

Komitetu

Naukowego

horizontal rule

Sejmik Młodych Informatyków 2011

Międzyzdroje, 22–24 września 2011

Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski PTI,

                         Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Rady

Programowej,

udział

w konferencji

horizontal rule

XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania – KKIO 2011

Czarna, 12–15 września 2011

Organizatorzy: Oddział Pomorski PTI,

                        Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Politechniki Gdańskiej,

                        Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej,

                        Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej

członek

Komitetu

Programowego

horizontal rule

VIII Konferencja Naukowa Informatyka – Sztuka czy Rzemiosło

oraz Warsztaty Szkoleniowe KNWS 2011

Karpacz, 7–11 czerwca 2011

Organizator: Instytut Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego

członek

Komitetu

Naukowego

horizontal rule

SCAN 2010

14th GAMM - IMACS International Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic, and Validated Numerics

Lyon, 27–30 września 2010

Organizatorzy: Gesellschaft für Angewandte Mathematik

                         und Mechanik (GAMM),

                         The International Association for Mathematics

                         and Computers in Simulation (IMACS)

referat

Solving the Poisson Equations by an Interval Difference Method of the Second Order

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 94,9 kB.

horizontal rule

Sejmik Młodych Informatyków 2010

Międzyzdroje, 23–25 września 2010

Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski PTI,

                        Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Komitetu

Programowego,

udział

w konferencji

horizontal rule

7. Konferencja Naukowa Informatyka – Sztuka czy Rzemiosło

Świnoujcie, 7–11 czerwca 2010

Organizator: Instytut Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego

członek

Komitetu

Naukowego

horizontal rule

Para 2010: State of the Art in Scientific and Parallel Computing

Reykjavik, 6–9 czerwca 2010

Organizator: The School of Engineering and Natural Sciences

                      of the University of Iceland

referat

An Interval Version of the Crank-Nicolson Method

the First Approach

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 251 kB.

horizontal rule

Sejmik Młodych Informatyków 2009

Międzyzdroje, 6–8 września 2009

Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski PTI,

                        Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Komitetu

Programowego

horizontal rule

6. Konferencja Naukowa Informatyka – Sztuka czy Rzemiosło

Rydzyna k. Leszna, 3–5 czerwca 2009

Organizatorzy: Instytut Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

                        Oddział Wielkopolski PTI

członek

Komitetu

Naukowego

horizontal rule

Sejmik Młodych Informatyków

Świnoujście, 18–20 września 2008

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Informatyczne,

                        Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Komitetu

Programowego

horizontal rule

Trzydziesta Siódma Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki

Zakopane-Kościelisko, 8–16 września 2008

Organizatorzy: Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk,

                         Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego

                         Polskiej Akademii Nauk,

                         Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

referat

Metoda

przedziałowa

różnic skończonych

rozwiązywania

jednowymiarowych

zagadnień

przewodnictwa

cieplenego

(współautor: M. Jankowska)

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 81 kB.

referat

Przedziałowa

metoda różnicowa

rozwiązywania

równania Poissona
Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 57 kB.

horizontal rule

IT and Knowledge Management

Jastrzębia Góra, 17-18 kwietnia 2008

Organizator: Oddział Pomorski PTI

                     Politechnika Gdańska

udział

w konferencji

horizontal rule

Wykłady z Informatyki

im.

Mariana Rejewskiego

Jerzego Różyckiego

Henryka Zygalskiego

Poznań, 25 stycznia 2008

Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

udział

w konferencji

horizontal rule

Konferencja Naukowa Polska Wszechnica Informatyczna

Warszawa, 18–19 października 2007

Organizator: Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

udział

w konferencji

horizontal rule

2nd IFIP Working Conference on Software Engineering Techniques

– SET 2006

Poznań, 10–12 października 2007

Organizatorzy: Polska Akademia Nauk,

                         Politechnika Poznańska,

                         Polskie Towarzystwo Informatyczne

udział

w konferencji

horizontal rule

IX Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania – KKIO 2007

Poznań, 10–11 października 2007

Organizatorzy: Politechnika Poznańska,

                         Polskie Towarzystwo Informatyczne

członek

Komitetu

Programowego,

przewodniczenie

sesji

horizontal rule

Trzydziesta Szósta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki

Zakopane-Kościelisko, 10–18 września 2007

Organizatorzy: Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk,

                         Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

                         Matematycznego,

                         Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

referat

Przegląd metod przedziałowych rozwiązywania zagadnienia początkowego  (współautorzy: K.Gajda, M. Jankowska, B. Szyszka)

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 117 kB.

horizontal rule

7th International Conference on

Parallel Processing & Applied Mathematics 

Gdańsk, 9–12 września 2007

Organizatorzy: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

                        Politechniki Częstochowskiej,

                        Akademickie Centrum Komputerowe NASK w Gdańsku

referat

A Survey of Interval Methods for Solving the Initial Value Problem (współautorzy: K.Gajda, M. Jankowska, B. Szyszka)

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 65 kB.

horizontal rule

Sejmik Młodych Informatyków

Świnoujście, 13–15 września 2007

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Informatyczne,

                        Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Komitetu

Programowego

horizontal rule

The 8th International Conference

Information Management 

Jurata, 12–14 czerwca 2007

Organizator: Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego

udział

w konferencji

horizontal rule

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2007

Warszawa, 16 maja 2007

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne

wiceprzewodniczący

Komitetu

Honorowego

horizontal rule

IV Konferencja Informatyka w Edukacji

Toruń, 31 stycznia – 1 luego 2007

Organizatorzy: Oddział Kujawsko-Pomorski PTI,

                         Regionalne Studiun Edukacji Informatycznej WMiI w Toruniu,

                         Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

udział

w konferencji

horizontal rule

IFIP Working Conference on Software Engineering Techniques – SET 2006

co-located with VIII Conference on Software Engineering – KKIO 2006 

Warszawa, 18–20 października 2006

Organizatorzy: Polska Akademia Nauk,

                         Politechnika Warszawska,

                         Polskie Towarzystwo Informatyczne

członek

Komitetu

Programowego,

przewodniczenie

sesji

Software quality,

udział

w konferencji

horizontal rule

SCAN 2006

12th GAMM – IMACS International Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic, and Validated Numerics

Duisburg, 26–29 września 2006

Organizatorzy: Gesellschaft für Angewandte Mathematik

                         und Mechanik (GAMM),

                         The International Association for Mathematics

                         and Computers in Simulation (IMACS)

referat

An Interval Version of the Backward Differentiation (BDF) Method (współautor: M. Jankowska)

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 2,71 MB.

horizontal rule

Sejmik Młodych Informatyków

Świnoujście, 6–8 września 2006

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne,

                     Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego

członek

Komitetu

Programowego,

udział

w konferencji

horizontal rule

Infosystem 2006 – Informatyka dla przemysłu, biznesu i administracji

Forum A 2 B (Administartion too Bussiness)

Poznań, 21 czerwca 2006

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o.

                     Rada Informatyzacji RP

udział

w konferencji

horizontal rule

Nowoczesne systemy informatyczne dla sektora MŚP

Poznań, 10–11 maja 2006

Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

przewodniczenie

sesji Informatyczne

wspomaganie

procesów

zarządzania

horizontal rule

Infoskop 2006. Informatyka – standardy kształcenia – oczekiwania pracodawców

Warszawa, 27 kwietnia 2006

Organizator: Szkoła Wyższa Mila College

udział w dyskusji

panelowej Edukacja

informatyczna a oczekiwania

pracodawców

horizontal rule

 

VII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

Kraków, 18–21 października 2005

Organizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

                          Polskie Towarzystwo Informatyczne

udział w konferencji

horizontal rule

Trzydziesta Czwarta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki

Zakopane-Kościelisko, 12–20 września 2005

Organizatorzy: Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk,

                          Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

                          Matematycznego,

                          Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

przewodniczenie sesji poświęconej analizie numerycznej;

referat

Złożoność obliczeniowa metod przedziałowych rozwiązywania zagadnienia początkowego;

referat Dwie rodziny przedziałowych metod wielokrokowych typu Adamsa-Moultona rozwiązywania zagadnienia początkowego (współautor: M. Jankowska)

Pobierz streszczenie pierwszego referatu (format PDF).

Rozmiar: 90,3 kB.

Pobierz streszczenie drugiego referatu (format PDF).

Rozmiar: 110 kB.

horizontal rule

XVII Górska Szkoła PTI

Efektywność zastosowań systemów informatycznych

Szczyrk, 20–24 czerwca 2005

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne

członek Rady Programowej,

udział w konferencji

horizontal rule

Wirtualne Campusy – nowy wymiar edukacji

Warszawa, 1–2 kwietnia 2005

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne

członek Komitetu

Programowego

horizontal rule

SCAN 2004

11th GAMM – IMACS International Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic, and Validated Numerics

Fukuoka, 4–8 października 2004

Organizatorzy: Gesellschaft für Angewandte Mathematik

                     und Mechanik (GAMM),

                     The International Association for Mathematics

                     and Computers in Simulation (IMACS)

referat

On Multistep Interval Methods for Solving the Initial Value Problem

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 134 kB.

horizontal rule

Dziewiętnaste Jesienne Spotkania PTI

Gromadzenie i korzystanie z wiedzy

w nowoczesnej gospodarce

– teorie, techniki, narzędzia

Mrągowo, 17–21 listopada 2003

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne

prezentacja Raportu 3. Kongresu Informatyki Polskiej (współautorzy: W. Iszkowski et al.)

horizontal rule

Prezentacja

Raportu 3. Kongresu Informatyki Polskiej

Polska informatyka w Unii Europejskiej

Uniwersytet Warszawski, 24 pażdziernika 2003

Organizatorzy: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,

                       Polskie Towarzystwo Informatyczne

prezentacja Raportu 3. Kongresu Informatyki Polskiej (współautorzy: W. Iszkowski et al.)

horizontal rule

Trzydziesta Druga Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki

Zakopane-Kościelisko, 16–23 września 2003

Organizatorzy: Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk

                          Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

                          Matematycznego,

                          Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,

                          Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

referat

Niejawne metody interwałowe typu Adamsa rozwiązywania zagadnienia początkowego (współautor: M. Jankowska)

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 106 kB.

horizontal rule

XV Górska Szkoła PTI

Efektywność zastosowań systemów informatycznych – 2003

Szczyrk, 23–27 czerwca 2003

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne

członek Rady Programowej,

udział w konferencji

horizontal rule

3. Kongres Informatyki Polskiej

Poznań, 2–4 czerwca 2003

Organizatorzy: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,

                     Polskie Towarzystwo Informatyczne,

                     Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania,

                     Naukowe Towarzystwo Informatyki

                     Ekonomicznej,

                     Internet Society – Poland,

                     Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły

www.kongres.org.pl

wiceprzewodniczący Komitetu Programowego,

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,

przewodnictwo sesji tematycznej

Badania naukowe w informatyce

horizontal rule

SCAN 2002

10th GAMM - IMACS International Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic, and Validated Numerics

Paryż, 24–27 września 2002

Organizatorzy: Gesellschaft für Angewandte Mathematik

                     und Mechanik (GAMM),

                     The International Association for Mathematics

                     and Computers in Simulation (IMACS)

referat

Implicit Interval Methods for Solving the Initial Value Problem

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 84 kB.

horizontal rule

XIV Górska Szkoła PTI

Efektywność zastosowań systemów informatycznych

Szczyrk, 24–28 czerwca 2002

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne

członek Rady Programowej,

udział w konferencji

horizontal rule

Trzydziesta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki

Zakopane-Kościelisko, 18–25 września 2001

Organizatorzy: Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk,

                     Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

                     Matematycznego,

                     Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,

                     Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

referat

Metody interwałowe typu Rungego-Kutty

Pobierz streszczenie (format PDF).

Rozmiar: 568 kB.

Powrót do strony głównej