DYDAKTYKA
Powrót do strony głównej
Informacje bieżące

 

Z lewej strony znajdują się łącza do stron z materiałami dydaktycznymi do prowadzonych przeze mnie przedmiotów na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych w Politechnice Poznańskiej oraz w Akademii Kaliskiej.

 

PODSTAWY PROGRAMOWANIA ‒ DELPHI

 

wykład 1

wykład 2

wykład 3

wykład 4

wykład 5

wykład 6

wykład 7

wykład 8

wykład 9

wykład 10

wykład 11

wykłady 12 i 13

wykład 14

wykład 15

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, I rok informatyki studiów I stopnia, semestr I

 

Studia stacjonarne: 24 godzin wykładów i 30 godz. laboratoriów.

Studia niestacjonarne: 12 godz. wykładów i 20 godz. laboratoriów.

 

Przedmiot kończy się zaliczeniem wykładów (kolokwium) i zaliczeniem laboratoriów.

 

Warunkiem zaliczenia laboratoriów jest samodzielne wykonanie pięciu (czterech studiach niestacjonarnych) zadań programistycznych

o zróżnicowanym stopniu trudności (w tym na studiach stacjonarnych zadania dotyczącego własnego komponentu VCL).

 

Kolokwium ma postać pisemną i obejmuje materiał przedstawiony na wykładach.

 

Zakres materiału i literatura zob. wykład 1. 

 

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ

 

wykład 1

wykład 2

wykład 3

wykłady 4 i 5

wykład 6

wykłady 7 i 8

wykłady 9 i 10

wykład 11

wykład 12

wykład 13

wykłady 14 i 15

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, I rok informatyki studiów stacjonarnych I stopnia, semestr II

 

Studia stacjonarne I rok: 24 godzin wykładów (12 x 2 godz.) i 24 godz. ćwiczeń (12 x 2 godz.).

 

Przedmiot kończy się egzaminem z wykładów i zaliczeniem ćwiczeń.

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest samodzielne napisanie programu dla jednej (losowo wybranej) metody numerycznej wykonującej obliczenia

w zwykłej i przedziałowej arytmetyce zmiennopozycyjnej oraz zaliczenie sprawdzianu obejmującego zadania do części teoretycznej przedstawionej na wykładach.

 

Egzamin ma postać pisemną i obejmuje część teoretyczną przedstawioną na wykładach oraz zadania podobne do wykonanych na laboratoriach.

 

Zakres materiału i literatura zob. wykład 1. 

 

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA

 

wykład 1

wykład 2

wykład 3

wykład 4

wykład 5

wykład 6

wykład 7

wykład 8

wykład 9

wykład 10

Akademia Kaliska, Wydział Politechniczny, II rok informatyki studiów I stopnia, semestr III

 

Studia stacjonarne: 30 godzin wykładów (10 x 3 godz.) i 30 godz. ćwiczeń (10 x 3 godz.).

Studia niestacjonarne: 25 godz. wykładów (7 x 3 godz. + 2 x 2 godz.) i 20 godz. ćwiczeń (7 x 2 godz. + 2 x 3 godz.).

 

Przedmiot kończy się egzaminem z wykładów i zaliczeniem ćwiczeń.

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest średnia ocena 3,0 z dwóch kolokwiów obejmujących zadania podobne do wykonywanych na ćwiczeniach

i skorelowanych z częścią teoretyczną przedstawioną na wykładach.

 

Egzamin ma postać pisemną i obejmuje część teoretyczną z wykładów oraz zadania podobne do wykonanych na ćwiczeniach.

 

Zakres materiału i literatura ‒ zob. wykład 1.

 

FIZYKA

 

wykład 1

wykład 2

wykład 3

wykład 4

wykład 5

wykład 6

wykład 7

wykład 8

wykład 9

wykład 10

Akademia Kaliska, Wydział Politechniczny, I rok informatyki studiów I stopnia, semestr II

 

Studia stacjonarne: 30 godzin wykładów (10 x 3 godz.) i 30 godz. ćwiczeń (10 x 3 godz.).

Studia niestacjonarne: 20 godz. wykładów (10 x 2 godz.) i 20 godz. ćwiczeń (10 x 2 godz.).

 

Przedmiot kończy się zaliczeniem wykładów i zaliczeniem ćwiczeń.

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest średnia ocena 3,0 z dwóch kolokwiów obejmujących zadania podobne do wykonywanych na ćwiczeniach

i skorelowanych z częścią teoretyczną przedstawioną na wykładach.

 

Zaliczenie wykładów ma postać pisemną i obejmuje część teoretyczną z wykładów oraz zadania podobne do wykonanych na ćwiczeniach.

 

Zakres materiału i literatura ‒ zob. wykład 1.

Powrót do strony głównej
Informacje bieżące