Powrót do strony głównej     Informacje bieżące

DYDAKTYKA

 

 

 

Podstawy

programowania – Delphi
wykład 1
wykład 2
wykład 3
wykład 4
wykład 5
wykład 6
wykład 7
wykład 8
wykład 9
wykład 10
wykład 11
wykłady 12 i 13
wykład 14
wykład 15

 

 

 

Elementy analizy numerycznej
wykład 1
wykład 2
wykład 3
wykłady 4 i 5
wykład 6
wykłady 7 i 8
wykłady 9 i 10
wykład 11
wykład 12
wykład 13
wykłady 14 i 15

 

 

 

 

 

Metody probabilistyczne i statystyka
wykład 1
wykład 2
wykład 3
wykład 4
wykład 5
wykład 6
wykład 7
wykład 8
wykład 9
wykład 10
 

 

 

 

 

Fizyka
wykład 1
wykład 2
wykład 3
wykład 4
wykład 5
wykład 6
wykład 7
wykład 8
wykład 9
wykład 10
 

 

 

 

Grafika komputerowa
wykład 1
wykład 2
wykład 3
wykład 4
wykład 5
wykład 6
wykład 7
wykład 8
wykłady 9 i 10

Z lewej strony znajdują się łącza do stron z materiałami dydaktycznymi do prowadzonych przeze mnie przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Poznańskiej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

 

PODSTAWY PROGRAMOWANIA – DELPHI

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, I rok informatyki studiów I stopnia, semestr I

Studia stacjonarne: 30 godz. wykładów i 30 godz. laboratoriów.

Studia niestacjonarne: 12 godz. wykładów i 20 godz. laboratoriów.

Przedmiot kończy się zaliczeniem wykladów (kolokwium) i zaliczeniem laboratoriów.

Warunkiem zaliczenia laboratoriów jest samodzielne wykonanie pięciu (trzech na studiach niestacjonarnych) zadań programistycznych o zróżnicowanym stopniu trudności (w tym dotyczącego własnego komponentu VCL).

Kolokwium ma postać pisemną i obejmuje materiał przedstawiony na wykładach.

Zakres materiału i literatura - zob. wykład 1.

 

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, II rok informatyki studiów stacjonanrnych I stopnia, semestr IV oraz III rok informatyki studiów niestacjonarnych I stopnia, semestr VI

Studia stacjonarne: 30 godz. wykładów i 15 godz. laboratoriów.

Studia niestacjonarne: 16 godz. wykładów i 16 godz. laboratoriów.

Przedmiot kończy się egzaminem z wykładów i zaliczeniem laboratoriów.

Warunkiem zaliczenia laboratoriów jest opracowanie jednej metody numerycznej w zwykłej i przedziałowej arytmetyce zmiennopozycyjnej wraz z przeprowadzeniem dla niej testów komputerowych oraz zaliczenie sprawdzianu obejmującego zadania do części teoretycznej przedstawionej na wykładach.

Egzamin ma postać pisemną i obejmuje część teoretyczną z wykładów oraz zadania podobne do wykonanych na laboratoriach.

Zakres materiału i literatura - zob. wykład 1.

 

 

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Wydział Politechniczny, II rok informatyki studiów I stopnia, semestr III

Studia stacjonarne: 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (10 H 3 godz.).

Studia niestacjonarne: 25 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń (7 H 3 godz. + 2 H 2 godz. wykładów oraz 7 H 2 godz. + 3 H 3 godz. ćwiczeń).

Przedmiot kończy się egzaminem z wykładów i zaliczeniem ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest średnia ocena 3,0 z dwóch kolokwiów obejmujących zadania podobne do wykonanych na ćwiczeniach i skorelowanych z częścią teoretyczną przedstawioną na wykładach.

Egzamin ma postać pisemną i obejmuje część teoretyczną z wykładów oraz zadania podobne do wykonanych na ćwiczeniach.

Zakres materiału i literatura - zob. opis przedmiotu o kodzie PI1P20  w opisach przedmiotów PWSZ w Kaliszu.

 

FIZYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Wydział Politechniczny, I rok informatyki studiów I stopnia, semestr II

Studia stacjonarne: 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

Przedmiot kończy się zaliczeniem wykładów i zaliczeniem ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest średnia ocena 3,0 z dwóch kolokwiów obejmujących zadania podobne do wykonanych na ćwiczeniach i skorelowanych z częścią teoretyczną przedstawioną na wykładach.

Zaliczenie wykładów ma postać pisemną i obejmuje część teoretyczną z wykładów oraz zadania podobne do wykonanych na ćwiczeniach.

Zakres materiału i literatura - zob. wykład 1.

 

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Wydział Politechniczny, II rok informatyki studiów I stopnia, semestr III

Studia niestacjonarne: 20 godz. wykładów i 20 godz. laboratorów.

Przedmiot kończy się zaliczeniem wykładów i zaliczeniem laboratoriów.

Warunkiem zaliczenia laboratoriów jest samodzielne wykonanie czterech programów graficznych (skorelowanych z algorytmami przedstawionymi na wykładach) w dowolnym języku programowania.

Zaliczenie wykładów ma postać sprawdzianu pisemnego i obejmuje część teoretyczną z wykładów.

Zakres materiału i literatura - zob. wykład 1.

 

Powrót do strony głównej     Informacje bieżące