CURRICULUM VITAE
Powrót do strony głównej

  Imię i nazwisko

 

Andrzej Marciniak

  Data i miejsce urodzenia

 

6 września 1953 roku w Poznaniu

  Adres zamieszkania

 

informacja poufna

  Stan cywilny

 

żonaty

  Narodowość

 

polska

  Wykształcenie

 

wyższe

1977 – mgr matematyki, specjalność: metody numeryczne (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem)

1979 – mgr astronomii, specjalność: mechanika nieba (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem)

1981 – dr nauk matematycznych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

1993 – dr hab. nauk fizycznych w zakresie astronomii (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)

2010 – profesor nauk technicznych

  Przebierg pracy zawodowej

 

1977 – 1987 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Matematyki (asystent, adiunkt)

1982 – 1983 University of Florida in Gainesville, Department of Mathematics (associate professor)

1985 – 1987 P. Z. Polmer w Kościanie (kierownik Działu Oprogramowania)

1987 – 1993 Politechnika Poznańska, Instytut Matematyki (adiunkt)

1987 – 1990 P. Z. Atomica w Poznaniu (kierownik Działu Oprogramowania)

1990             University of Texas at Arlington, Department of Mathematics (associate professor)

1993 – nadal Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki (adiunkt, profesor nadzw., profesor)

2000 – 2011 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki (profesor nadzw.)

2013 – nadal Akademia Kaliska (dawniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu), Katedra Informatyki (profesor zw., profesor)

  Zainteresowania naukowe

 

metody numeryczne (rozwiązywanie równań różniczkowych, w tym za pomocą metod przedziałowych) i ich zastosowania w mechanice, w tym w mechanice nieba, programowanie komputerów (język Delphi Pascal, a wcześniej Algol, Fortran i PL/I)

  Promotorstwo rozpraw doktorskich

 

2003 – dr inż. Barbara Szyszka, Niejawne metody interwałowe typu Rungego-Kutty, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania

2005 – dr inż. Karol Gajda, Metody interwałowe typu symplektycznych metod Rungego-Kutty, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania

2006 – dr hab. inż. Małgorzata A. Jankowska, Interval Multistep Methods of Adams Type and Their Implementation in the C++ Language, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania

2022 – dr inż. Tomasz Hoffmann, Solving the Poisson Equation in Proper and Directed Interval Arithmetic, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

i Telekomunikacji

2022 – dr Łukasz Borchmann, Span Identification and Key Information Extraction Beyond Sequence Labeling Paradigm, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

  Recenzje rozpraw doktorskich

 

1999 – dr inż. Tomasz Martyn, Wizualizacja atraktorów afinicznych IFS metodą śledzenia promieni, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2000 – dr Jakub Saternus, Object-Oriented Dictionary Making, Uniwersytet im. A. Mickliewicza, Wydział Neofilologii

2001 – dr Marcin Feder, Computer Assisted Translation. A Proposal for Tool Evaluation Methodology, Uniwersytet im. A. Mickliewicza, Wydział Neofilologii

2004 – dr inż. Bartosz Walter, Analiza przekształceń refaktoryzacyjnych, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania

2009 – dr inż. Andrzej Kużelewski, Opracowanie i implementacja algorytmu modelowania i symulacji nieprecyzyjnie zdefiniowanych zagadnień brzegowych, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

2015 – dr Robert Szczelina, Rigorous Integration of Delay Differential Equations, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

  Recenzje rozpraw habilitacyjnych

 

2011 – dr hab. Daniel Wilczak, O komputerowo wspieranych dowodach dla równań różniczkowych zwyczajnych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

2012 – dr hab. inż. Tomasz Martyn, Algorytmy geometryczne w wizualizacji fraktali układów odwzorowań iterowanych, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2013 – dr hab. inż. Mariusz Borawski, Rachunek wektorowy z arytmetyką przyrostów w przetwarzaniu obrazów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

2016 – dr hab. inż. Jerzy Respondek, Synteza efektywnych algorytmów dla wybranych problemów obliczeniowych, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

2021 – dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, Alternatywne ujęcie przetwarzania szeregów czasowych: koncepcje, metody, zastosowania, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Opinie dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora

 

2011 – dr hab. Przemysław Spiczyński, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

  Przynależność do organizacji

 

1997 – 2008   Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI):

1997 – 1999   Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTI

1999 – 2005   Wiceprezes PTI

2005               Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTI

2005 – 2008   Prezes PTI

2016 – nadal   Polskie Towarzystwo Informatyczne:

2017 – nadal   Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTI

2020 – nadal   Wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTI

  Wyróżnienia

 

trzykrotnie nagroda Ministra (Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego):

1982 – III-go stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych

1985 – III-go stopnia z tytułu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych

1990 – II-go stopnia z tytułu osiągnięć naukowych

wielokrotnie nagrody Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Rektora Politechniki Poznańskiej

2001 – Srebrny Krzyż Zasługi

2004 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2018 – Medal 70-lecia Polskiej Informatyki

  Inne dane

 

• recenzent Zentrallblat MATH (dawniej: Zentrallblat für Mathematik) – od 1983

• Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii książkowej Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów wydawanej przez Wydawnictwo NAKOM (Poznań) – od 1990 do 2004

• Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego pisma Pro Dialog – od 1994 do 2008

• członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej – kadencja od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2007

• ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej – od 2008

• członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk –  kadencja od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2011

• członek Komitetu Redakcyjnego pisma Studia i Materiały Informatyki Stosowanej – od 2009

• członek Komitetu Redakcyjnego pisma Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka – od 2010

• recenzent Computational Methods in Science and Technology – od 2005, Computers and Mathematics with Applications – od 2012, Applied Mathematics and Computation – od 2013, Mathematics and Mechanics of Complex Systems – od 2013, International Journal of Systems Science – od 2022

• członek Komisji Informatyki i Automatyki przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – kadencja 2019 – 2022

Powrót do strony głównej