Powrót do strony głównej

CIEKAWOSTKI 2

Zdjęcia z posiedzenia Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania PP w dniu 6 czerwca 2006 roku, na której nadano stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki trzeciej wypromowanej przeze mnie pani doktor.

  Jankowska-1.jpg (126403 bytes)  Jankowska-2.jpg (123894 bytes)  Jankowska-3.jpg (195479 bytes)  Jankowska-4.jpg (176827 bytes)

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród w XXII Konkursie PTI na Najlepsze Prace Magisterskie z Informatyki we Wrocławiu w dniu 15 lutego 2006 roku.

  XXII_Konkurs_PTI_1.jpg (178950 bytes)  XXII_Konkurs_PTI_2.jpg (187482 bytes)  XXII_Konkurs_PTI_3.jpg (142817 bytes)  XXII_Konkurs_PTI_4.jpg (117833 bytes)

Zdjęcia z VII Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania w Krakowie w dniach 18–21 października 2005 roku, w której wziął udział m. in. prof. Niklaus Wirth. Podczas konferencji wręczyłem dyplomy Członka Honorowego PTI prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi i prof. Zdzisławowi Szyjewskiemu.

  VIIKKIO-1.JPG (174216 bytes)  VIIKKIO-2.JPG (182278 bytes)  VIIKKIO-3.JPG (137748 bytes)  VIIKKIO-4.JPG (181669 bytes)

VIIKKIO-5.JPG (174230 bytes)  VIIKKIO-6.JPG (167847 bytes)  VIIKKIO-7.JPG (151829 bytes)  VIIKKIO-8.JPG (209976 bytes)

Zdjęcia z Trzydziestej Czwartej Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki oraz imprez towarzyszących, Zakopane-Kościelisko, 12–20 września 2005.

Zakopane2005_1.jpg (117365 bytes)  Zakopane2005_2.jpg (106805 bytes)  Zakopane2005_3.jpg (131248 bytes)  Zakopane2005_4.jpg (141831 bytes)

Zakopane2005_5.jpg (129017 bytes)  Zakopane2005_6.jpg (147439 bytes)  Zakopane2005_7.jpg (284867 bytes)  Zakopane2005_8.jpg (82821 bytes)

Zakopane2005_9.jpg (234106 bytes)  Zakopane2005_10.jpg (143644 bytes)  Zakopane2005_11.jpg (120058 bytes)  Zakopane2005_12.jpg (131892 bytes)

Zdjęcia z VIII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego w dniu 21 maja 2005 roku, na którym wybrano mnie Prezesem PTI.

ZjazdPTI-1.jpg (189678 bytes)  ZjazdPTI-2.jpg (224492 bytes)  ZjazdPTI-3.jpg (157840 bytes)  ZjazdPTI-4.jpg (168914 bytes) ZjazdPTI-5.jpg (108088 bytes)  ZjazdPTI-6.jpg (115002 bytes)  ZjazdPTI-7.jpg (184681 bytes)  ZjazdPTI-8.jpg (171678 bytes)

Zdjęcia z posiedzenia Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania PP w dniu 10 maja 2005 roku, na której nadano stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki drugiemu wypromowanemu przeze mnie doktorowi.

Gajda-1.JPG (174877 bytes)  Gajda-2.jpg (146544 bytes)

Powrót do strony głównej