BADANIA NAUKOWE

BIEŻĄCE

 

 

Metody przedziałowe rozwiązywnia zagadnień brzegowych równań różniczkowych cząstkowych

 

 

 

Temat realizowany w ramach badań własnych w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, przedstawiony i omówiony na seminarium instytutowym w dniu 26 lutego 2008 roku. Ostatnie wyniki przedstawiono na seminarium instytutowym w dniu 22 maja 2018 roku oraz na seminarium w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 23 października 2018 roku.  W ramach tego tematu opublikowano 11 artykułów zobacz szczegóły.

 

POPRZEDNIE

 

 

Arytmetyka przedziałowa i metody przedziałowe rozwiązywania zagadnienia początkowego (do 2020 roku)

 

 

 

W ramach tematu powstało 30 artykułów (w tym 1 nieopublikowany) i 1 monografia zobacz szczegóły.

 

 

Zastosowania metod numerycznych w  modelach ekonomicznych (do 2003 roku)

 

 

 

Temat zrealizowany we współpracy z Akademią Ekonomiczną (obecnie: Uniwersytetem Ekonomicznym) w Poznaniu. W ramach tematu przygotowano 2 artykuły i 1 monografię

– zobacz szczegóły.

 

 

Metody numeryczne, w tym metody mechaniki dyskternej, rozwiązywania zagadnień dynamicznych, w tym zagadnienia n-ciał

(do 2001 roku)

 

 

 

Zagadnieniami tymi zająłem się zaraz po ukończeniu studiów. Zaowocowało to opublikowaniem 16 artykułów i 2 monografie zobacz szczegóły.

 

 

Inne badania

 

 

 

10 artykułów (w tym artykuły popularno-naukowe) zobacz szczegóły.

Powrót do strony głównej